..

Kαι μεις τι περιμένουμε. Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα μας κάνουν; Οι αχόρταγοι κάτι θα μας δώσουν; Ότι οι λύκοι θα μας ταϊσουνε αντί να μας καταβροχθίσουν; Ότι από φιλία θα μας προσκαλέσει η τίγρης να της βγάλουμε τα δόντια; Τέτοια περιμένουμε; (Μπ. Μπρεχτ)

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Ο Ε. Βενιζέλος υπέγραψε το κλείσιμο της Ελληνικής Τηλεόρασης.

Ως Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος (!) ο κ.Βενιζέλος είχε υπογράψει (στην ειδυλλιακή Λευκάδα), μαζί με την Υπόλοιπη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, για την κατάργηση της Ελληνικής Τηλεόρασης. 
Τι μας διαμαρτύρεται τώρα;


Φωτογραφία: ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, οι πολιτικές «γλάστρες» της κυβέρνησης.

Αρθρο 66
Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων
§1. Μετά το άρθρο 14Α του ν. 3429/2005 (Α' 314) προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής:
«Άρθρο 14Β Κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού:
α) οι ανώνυμες εταιρείες με την επωνυμία «Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α.Ε. (Κ.Ε.Δ. Α.Ε.)», «Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.)», «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», «Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε.», «Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (Ο.Σ.Κ. Α.Ε.)», «Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε.)», «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», «Ελληνικός Οργανισμός Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Α.Ε. (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.)»,

β) τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία, «Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)» και «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)» και

γ) άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος, εφόσον επιχορηγούνται τακτικά από κρατικούς πόρους και άλλες δημόσιες επιχειρήσεις εφόσον το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριο του συνόλου του καταβεβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου, μπορεί, αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολογισμό του κόστους λειτουργίας τους:
αα) να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται με απορρόφηση ή με σύσταση νέων εταιρειών ή με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών ή/και
ββ) να αποσπώνται από αυτά περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρηματικές μονάδες ως κλάδος ή τμήμα και να εισφέρονται σε άλλη ανώνυμη εταιρεία ή/και να μεταφέρεται και να ανατίθεται η ασκούμενη δραστηριότητα ή ο επιδιωκόμενος σκοπός σε άλλο νομικό πρόσωπο.

δ) Ειδικότερα, ....

2. Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.»

§2. Μέσα σε προθεσμία εννέα μηνών από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 προσδιορίζεται ανά διάδοχο φορέα το τυχόν πλεονάζον προσωπικό για το οποίο εφαρμόζεται το άρθρο 37 παρ. 7 του ν. 3986/2011 (Α' 152). Ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση της αρμόδιας για το προσωπικό Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή υπηρεσίας του διάδοχου φορέα, μετά από σχετική μελέτη, στην οποία περιλαμβάνεται και η εκπόνηση νέου οργανογράμματος. Μέχρι τον προσδιορισμό του τυχόν πλεονάζοντος και τη μεταφορά του μη πλεονάζοντος προσωπικού κατά τα ανωτέρω, η μισθοδοσία καταβάλλεται κανονικά από τον υπό εκκαθάριση ή υπό συγχώνευση ή διάσπαση τελούντα φορέα, η διάρκεια των οποίων διαδικασιών παρατείνεται μέχρι τότε

 πηγη TaXalia 

Ο Γ. Στουρνάρας απειλεί το......... ΚΚΕ!!!!!!!!!


Ο Γιάννης Στουρνάρας πολύ αέρα πήρε και  επιχείρησε  να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους, λέγοντας «θέλω να τονίσω την ατομική ευθύνη του προσωπικού της ΕΡΤ, ιδιαίτερα αυτές τις πρώτες ημέρες, για την προστασία της περιουσίας της ΕΡΤ».
Επίσης πρέπει να καβάλησε το καλάμι γιατί απειλές εκτόξευσε προς το ΚΚΕ και σε όσους, όπως η τηλεόραση του «902» και ο «902.gr», αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των εργαζομένων της ΕΤΡ,«δεν είναι δυνατόν να αναμεταδίδεται εκπομπή της ΕΡΤ χωρίς άδεια, δεν είμαστε χώρα όπου ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει χωρίς άδειες», ανέφερε.
Γιαννάκη χαλάρωσε και σκέψου τι έγινε με τον Τσαουσέσκου, τον Καντάφι και τον Σαντάμ.......
Χ Α Λ Α Ρ Ω Σ Ε!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013

 ΕΡΤ: Αλληλεγγύη και γραμμή ρήξης χρειάζεται.


του Μανώλη Αντωνίου
Η αλληλεγγύη που δείχνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα στον αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ, από την πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κλείσει την ΕΡΤ και να πετάξει στο δρόμο 2.900 εργαζόμενους, έχει μεγάλη σημασία.
Η αλληλεγγύη είναι όπλο στα χέρια των εργαζομένων. Είναι μαχαιριά στην καρδιά της κυρίαρχης προπαγάνδας που θέλει τους εργαζόμενους διαιρεμένους, που επιδιώκει να στρέφει τον έναν κλάδο ενάντια στον άλλο εφαρμόζοντας μέχρι κεραίας την αρχή του «διαίρει και βασίλευε», επιστρατεύοντας τη συκοφάντηση των εργαζομένων («ρετιρέ», «αργόσχολοι», «ιερές αγελάδες», «συντεχνίες», «προνομιούχοι» και άλλους τέτοιους χαρακτηρισμούς έναντι όποιου κλάδου κινητοποιείται), τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και την τεχνητή αντιπαράθεση ανάμεσα στους εργαζόμενους, μέχρι και την τρομοκρατία και την ωμή καταστολή. Τέτοια επιχειρήματα έχουν επιστρατεύσει κατά καιρούς οι κυβερνήσεις ενάντια σε απεργούς ναυτεργάτες (ότι ευθύνονται για τον αποκλεισμό των νησιών και την ταλαιπωρία των επιβατών), σε απεργούς στις συγκοινωνίες (ότι δημιουργούν χάος στην Αθήνα, ότι δεν μπορεί ο κόσμος να πάει στη δουλειά του), σε απεργούς εκπαιδευτικούς (ότι παίζουν με τις ζωές των παιδιών), για τους απεργούς διαφόρων κλάδων (ότι κλείνουν τα εργοστάσια, ότι κλείνουν τους δρόμους) κλπ.

Απέναντι σε αυτήν την καλοκουρδισμένη μηχανή προπαγάνδας της αστικής τάξης, οι εργαζόμενοι, όλοι οι εργαζόμενοι, όλων των κλάδων, πρέπει να δυναμώσουν την έμπρακτη αλληλεγγύη. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Πώς άντεξε η απεργιακή κινητοποίηση των χαλυβουργών τόσους μήνες; Θα έφτανε ο αγώνας τους να διαρκέσει τόσο και να μνημονεύεται από τους εργαζόμενους όλων των κλάδων, αν κατά τη διάρκειά του, από τις πρώτες μέρες, δεν είχε συγκεντρώσει την αλληλεγγύη των εργαζομένων άλλων κλάδων; Αν δεν στήριζαν με όλους τους τρόπους τον αγώνα των χαλυβουργών σωματεία άλλων κλάδων, εργαζόμενοι της περιοχής, ακόμα και όλης της Ελλάδας και αυτοαπασχολούμενοι διαφόρων κλάδων που εκδήλωναν μαχητικά τη συμπαράστασή τους;
Η αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης και της πλουτοκρατίας αφορά όλους μα όλους τους εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αφορά όλο το λαό. Και γι’ αυτό πρέπει να βρει απέναντί της όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό σε μια ενιαία σφιχτή γροθιά, στο χτίσιμο της δικής του, λαϊκής συμμαχίας για έναν ενιαίο αγώνα που θα στοχεύει τα βέλη του στη ρίζα των προβλημάτων του λαού και όχι στις περικοκλάδες: Στην εξουσία των μονοπωλίων που υπάρχει επειδή ξεζουμίζει τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα και για να υπάρχει πρέπει να τους ξεζουμίζει όλο και περισσότερο για να αυξάνουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.
Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την αλληλεγγύη του. Ο ραδιοτηλεοπτικός σταθμός «902», σε ευθεία σύγκρουση με την κυβερνητική πολιτική, αλλά και με τους κρατικούς μηχανισμούς και τους μηχανισμούς του κεφαλαίου, από την πρώτη στιγμή μπήκε μπροστά για την αναμετάδοση των εκπομπών των εργαζομένων της ΕΡΤ και συνεχίζει να μεταδίδει τις εκπομπές των εργαζομένων της ΕΡΤ αντιμετωπίζοντας τη φίμωση που επιχειρούν να επιβάλουν το κράτος και η ιδιωτική DIGEA και τις απειλές.

Βγαίνουν και συμπεράσματα από την πορεία του αγώνα. Ο αγώνας των ίδιων των εργαζομένων στην ΕΡΤ πρέπει να αναμετρηθεί με τους μηχανισμούς του κράτους. Γιατί; Μα γιατί η κρατική τηλεόραση ήταν - και δε θα μπορούσε να είναι διαφορετικά σε ένα καπιταλιστικό κράτος - ένας βασικός μηχανισμός πολιτικής ιδεολογικής προπαγάνδας στα χέρια του αστικού κράτους. Ένας μηχανισμός του αστικού κράτους για την προβολή της κυρίαρχης ιδεολογίας, τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης με κριτήριο τις επιδιώξεις του αστικού κράτους και των αστικών κυβερνήσεων. Μήπως συνέβαλε η κρατική τηλεόραση στην προβολή των δίκαιων αιτημάτων και των κινητοποιήσεων διαφόρων κλάδων εργαζομένων; Μήπως συνέβαλε στην ανάπτυξη του εργατικού λαϊκού κινήματος ή στην έκφραση της αλληλεγγύης; Ή μήπως και μέσα από την κρατική τηλεόραση προβαλλόταν η κυβερνητική προπαγάνδα και η επιχειρηματολογία που ήθελε τους εργαζόμενους διαιρεμένους, που συκοφαντούσε ολόκληρους κλάδους εργαζομένων ως συντεχνίες κλπ.; Δεν πέρναγε μέσα από την κρατική τηλεόραση η κυβερνητική προπαγάνδα ενάντια π.χ. στους ναυτεργάτες ή στους εκπαιδευτικούς; Φυσικά, το ότι η κρατική τηλεόραση ανήκει στους μηχανισμούς χειραγώγησης του αστικού κράτους δε σημαίνει ότι είναι όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτήν εξαρτήματά του. Πολλοί εργαζόμενοι στην ΕΡΤ έδιναν πολύ πριν από σήμερα καθημερινή μάχη για να προβληθούν π.χ. τα αιτήματα εργαζομένων που αγωνίζονται και όχι μόνο η κυβερνητική προπαγάνδα ενάντια στους εργαζόμενους ή συγκρούονταν ακόμα και σε καθημερινή βάση για να υπάρχει προβολή των λαϊκών προβλημάτων που «χαλάνε» την εικόνα της κυβέρνησης. Πολλοί εργαζόμενοι στην ΕΡΤ αγωνίζονταν για να δίνουν ολοκληρωμένη ενημέρωση στο λαό. Άλλο, λοιπόν, οι εργαζόμενοι και άλλο ο ίδιος ο μηχανισμός ιδεολογικής χειραγώγησης είτε βρίσκεται στα χέρια του αστικού κράτους είτε στα χέρια του κεφαλαίου, όπως είναι τα ιδιωτικά κανάλια. Όποια θετικά έχει η ΝΕΤ οφείλονται στην προσφορά και στην πάλη των εργαζομένων σ’ αυτήν και του λαού.
Μπορούν, λοιπόν, να βγουν ορισμένα συμπεράσματα για το πού πρέπει να οδηγεί ο αγώνας των εργαζομένων και όλου του λαού: Δεν υπάρχει φιλολαϊκή λύση χωρίς σύγκρουση με την πολιτική της αστικής τάξης και του κράτους της. Αυτό αποτελεί αυταπάτη που σπέρνει η σοσιαλδημοκρατία, παλιά και νέα που διαμορφώνεται, ότι τάχα μπορεί να εξανθρωπιστεί το αστικό κράτος, οι μηχανισμοί του και γενικότερα ο καπιταλισμός. Γι’ αυτό όχι μόνο πρέπει να καταργηθεί το αντιδραστικό διάταγμα που καταργεί την ΕΡΤ και να επαναλειτουργήσει, αλλά σύσσωμος ο λαός να χαράξει πορεία ανατροπής της αντιλαϊκής πολιτικής και του αστικού κράτους. Στον αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ, στη βιομηχανία, στις υπηρεσίες, στους ναυτεργάτες, στους αυτοαπασχολούμενους, στους αγρότες, ενοποιητικό στοιχείο να γίνει η απαίτηση οι μεγάλες επιχειρήσεις να γίνουν λαϊκή περιουσία, δηλαδή να κοινωνικοποιηθούν, ώστε ο πλούτος που παράγεται να ανήκει στο λαό και όχι στα μονοπώλια και τους εκμεταλλευτές. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα και για την τηλεόραση. Δηλαδή ένα μέσο που πρέπει να ενημερώνει το λαό, να συμβάλλει στη μόρφωση, στον πολιτισμό. Αυτό το μέσο πρέπει να είναι ιδιοκτησία του λαού και να ανήκει σε αυτόν.

 902.gr

Αλ. Μπαλού: Η συγκυβέρνηση εγκαινιάζει νέες εργασιακές σχέσεις. (VIDEO)Το ΠΑΜΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις, από την πρώτη στιγμή, για τη στήριξη του αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ ενάντια στο κλείσιμο και τις απολύσεις, τόνισε μιλώντας στην εκπομπή των εργαζομένων της ΕΡΤ η Αλεξάνδρα Μπαλού, στέλεχος του ΠΑΜΕ.

Σημείωσε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι «δώσαμε τη μάχη στους χώρους δουλειάς για να εκφραστεί η αλληλεγγύη σ' αυτόν τον αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ, όπως πιστεύουμε πρέπει να εκφράζεται σε κάθε αγώνα, σε κάθε χώρο δουλειάς που βιώνει την ίδια κατάσταση».Η "Χρυσή Αυγή" βλέπει κομματόσκυλα στην ΕΡΤ!!!!!!!!


Καθαρή θέση ενάντια στους εργαζόμενους της ΕΡΤ πήραν οι φασίστες της Χρυσής Αυγής, κάνοντας πάλι πλάτες σε κυβέρνηση, ΕΕ, τρόικα που τους απολύουν, στηρίζοντας στην πράξη μεγαλοκαναλάρχες - μεγαλοεπιχειρηματίες που θα καρπωθούν κι αυτό το κομμάτι τηλεοπτικής πίτας, καλύπτοντας πλέον σχεδόν ολόκληρο το πεδίο προπαγάνδας - «ενημέρωσης» για προάσπιση των συμφερόντων τους. Γράφουν οι νεοναζί σε κατάπτυστη ανακοίνωση τους κρατικοδίαιτους υβριστές μας, που τα οικονομούσαν χοντρά από την κρατική τηλεόραση, δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα (...) Η ΕΡΤ είχε 8 ολόκληρους μήνες να δώσει βήμα ζωντανά σε εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής. Για την ακρίβεια είχε προβάλει για 12 ολόκληρα λεπτά (!) τον συναγωνιστή Κασιδιάρη σε ζώνη χαμηλής τηλεθέασης και από τότε τα ανδρείκελα του ΠΑΣΟΚ, της άκρας αριστεράς (και ολίγον της ΝΔ) κατέβασαν οριστικά τους διακόπτες για την Χρυσή Αυγή, όπως ακριβώς κατέβασε γι' αυτούς τους διακόπτες απόψε ο Σαμαράς».
Με φωτογραφίες στο facebook profile της από συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, η πρώην Playmate Χριστίνα Σάμη,
Και αφού σπεύδουν να αναγνωρίσουν ότι οι της ΝΔ τους φέρονται καλύτερα, αφού επιχαίρουν που ο Σαμαράς κατέβασε τους διακόπτες στους εργαζόμενους, οι νεοναζί ξαναεπιτίθενται στους εργαζομένους της ΕΡΤ, γράφοντας για «κομματόσκυλα» και «τα πολλά κοπρόσκυλα, που δεν ξέρανε ούτε πού πέφτουν τα στούντιο της κρατικής τηλεόρασης».
Η χρήση του γνωστού Χρυσαυγίτικου υβρεολόγιου, για να προπαγανδίσει την «αναγκαιότητα» λουκέτου στην ΕΡΤ. «Λαγός» τους ίδιος ο «αρχηγός» τους Μιχαλολιάκος κραύγαζε σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο EXTRA, τέλη Φλεβάρη, υποστηρίζοντας από τότε ανοιχτά τις απολύσεις: «Τα κομματόσκυλα πρέπει να σταματήσει να τα θρέφει ο ελληνικός λαός» και «Πόσους έχει η κρατική ραδιοτηλεόραση υπαλλήλους; 6.000 (...) δεν ντρεπόμαστε λίγο;»...
Βέβαια, οι ναζί μπορούν να δικαιολογηθούν ότι ο Θ. Πάγκαλος, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και επί χρόνια υπουργός κυβερνήσεων, επίσης μίλησε δημόσια για «αργόμισθους» και «τεμπέληδες» στην ΕΡΤ. Αλλά αυτό είναι άλλο ένα δείγμα του πόσο συστημικοί είναι οι χρυσαυγίτες, πόσο ταυτίζονται με ό,τι πιο σάπιο και αντεργατικό σ' αυτό τον τόπο.


ΕΟΠΥΥ: Νέες........... περικοπές!!!!!!!!!!!!!!!


Η υποχρηματοδότηση εκτινάσσει το έλλειμμα σε 1,2 δισ. ευρώ
Προάγγελος νέων περικοπών στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ αποτελεί η διαπίστωση στη χτεσινή συνάντηση της ηγεσίας του Οργανισμού με την αντιπροσωπεία της τρόικας ότι το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ θα εκτιναχθεί κοντά στο 1,2 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013.
Ο συνεχώς τροποποιούμενος προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ αυτή τη στιγμή εγγράφει έσοδα 6,150 δισ. ευρώ. Ομως, ο ρυθμός των δαπανών απ' το πρώτο πεντάμηνο οδηγεί στην πρόβλεψη ότι τα συνολικά έξοδα για το 2013 θα φτάσουν στα 1,2 δισ. ευρώ. Μέρος αυτού του ελλείμματος προκύπτει από τα έξοδα γηροκομείων και κάποιων ιδρυμάτων πρόνοιας - που καλύπτονται κατ' ελάχιστον απ' τον κρατικό προϋπολογισμό. Επίσης, προβλέπεται υστέρηση εσόδων 500-600 εκατ. ευρώ απ' τις εισφορές Υγείας λόγω της ανεργίας και του κλεισίματος των μαγαζιών.
Η εξέλιξη αυτή θα επιδεινώσει την αδυναμία του ΕΟΠΥΥ να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες παρόχους Υγείας. Ηδη οι κλινικάρχες, λόγω των παλιών χρεών ανακοίνωσαν προχτές ότι, αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, θα προχωρήσουν σε επίσχεση παροχής υπηρεσιών Υγείας. Δηλαδή, δεν θα παρέχουν -με βάση τις συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ- υπηρεσίες Υγείας στους ασφαλισμένους. Ετσι οι ασφαλισμένοι θα υποχρεώνονται να πληρώνουν εξ ολοκλήρου τη νοσηλεία τους -όπως έκαναν παλιότερα με τα φάρμακα όταν είχαν κινητοποιήσεις οι φαρμακοποιοί- και να αναζητούν, με αβέβαιη κατάληξη, το ποσό που τους αναλογεί απ' τον ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη χτεσινή συνάντηση οι εκπρόσωποι της τρόικας έκαναν την υπόδειξη προς τον ΕΟΠΥΥ να εφαρμόσουν rebate - δηλαδή επιστροφές όταν τα έξοδα υπερβαίνουν το προϋπολογισμένο κονδύλι. Ωστόσο όμως, ακόμα και αυτή η υπόδειξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί δεν έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, η οποία ορίζει την επιτροπή διαπραγμάτευσης, χωρίς απόφαση της οποίας ο Οργανισμός δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία διαπραγμάτευση με κανέναν πάροχο Υγείας.

 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 13-06-2013

Φ. Κουβέλης: Ο....... υποκριτής!!!!!!!!!!!!!!

Φωτογραφία: ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, οι πολιτικές «γλάστρες» της κυβέρνησης.

«Είναι απαράδεκτο να είναι κλειστή η ΕΡΤ», είπε ο Κουβέλης, την ώρα που η κυβέρνηση στην οποία μετέχει έκλεισε την ΕΡΤ. Ξεπερνά τα όρια της υποκρισίας, γίνεται επικίνδυνος εμπαιγμός, που συναντά τον ανάλογο του ΠΑΣΟΚ και εξασφαλίζει άλλοθι πλουραλισμού απόψεων στην κυβέρνηση, η οποία την ώρα που κλείνει τη δημόσια τηλεόραση εμφανίζεται και φιλολαϊκή γιατί, λένε τα παπαγαλάκια της, το καλοκαίρι δεν θα πληρώνουμε εισφορά υπέρ ΕΡΤ με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Σωστά, αφού θα 'ναι κλειστή η ΕΡΤ δε θα εισπράττεται εισφορά. Μήπως σκέφτονται να επεκτείνουν το κλείσιμο και μετά το Σεπτέμβρη; Και άρα το πόπολο θα πρέπει να τους χρωστά και χάρη; Αθλιοι και στην υποκρισία τους.

Το πρόβλημα, όμως, δεν είναι η υποκρισία τους, είναι η αφέλεια αυτών που σαν τον πνιγμένο πιάνονται από τα μαλλιά τους και διαπιστώνουν ότι τα δύο από τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης ζήτησαν να ανοίξει η ΕΡΤ. Μα, η ΕΡΤ θα ανοίξει τον Σεπτέμβρη, όμως τότε κανένας εργαζόμενος σ' αυτήν δεν θα έχει οποιοδήποτε δικαίωμα.
Το πρόβλημα το έχουν κατά κύριο λόγο όσοι ακόμα και σήμερα δε συνειδητοποιούν ότι με τους νόμους τους σφάζουν. Και κατά το «ζήσε μαύρε μου ...» βρίσκονται ήδη πεταμένοι στο δρόμο περιμένοντας πότε θα γίνει κυβέρνηση ο όποιος πιθανός επόμενος διαχειριστής που από σήμερα διακηρύσσει την πίστη του στη νομιμότητα. Με τη νομιμότητα πάει και η κυβέρνηση. Τους νόμους επικαλούνται κι αυτοί που τρέμουν στην ιδέα οι εργάτες να βαδίζουν στους δρόμους της ανατροπής.
Στο χέρι των εργαζόμενων της ΕΡΤ να κάνουν πέρα τους «νόμιμους» που τους σφάζουν και να συντονιστούν με όλους εκείνους που είναι ήδη στο δρόμο. Διάφορες «πίσω σκέψεις» ορισμένων για παζάρια, ώστε να εξασφαλίσουν μια θέση στην επόμενη ΕΡΤ, οδηγούν πιο γρήγορα στην εξαχρείωση.

"Ρ"13062013 

Σ. Κεδίκογλου: Ο νέος........Μαυρογιαλούρος!!!!!!!!!!!Οι αλλαγές που προσπαθεί να φέρει ο κ. Μόσιαλος είναι προς την τελείως λάθος κατεύθυνση. Κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία. Αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά οφέλη για το καλό όχι μόνο της ΕΡΤ, αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Εχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση ειδικότερα για την ΕΤ-1. Εχω πει ότι δεν κατανοώ τι όφελος υπάρχει από το κλείσιμο της ΕΤ-1, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο και να δοθεί το κτήριο στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητας και ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές. Υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συχνοτήτων αυτών από ξένα, τούρκικα και σκοπιανά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη, και μπορεί να πληροί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Ελληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρίκνωση και απαξίωσή της είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει».Αυτά τα ωραία, τα λεβέντικα, τα έλεγε πριν από δυο χρόνια ο σημερινός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι αυτός που προχτές ανακοίνωσε όσα ακριβώς είχε «καταγγείλει» πριν από δύο χρόνια. Ο κύριος αυτός, στενός συνεργάτης του κ. Σαμαρά, είναι ο Σίμος Κεδίκογλου.
Τότε, προ διετίας, ο Κεδίκογλου, ως βουλευτής της ΝΔ, μιλούσε (για όσα έπραττε ο προκάτοχός του, ο Μόσιαλος, τα οποία είναι τα ίδια με όσα διαπράττει αυτός σήμερα) από τη θέση του Μαυρογιαλούρου της αντιπολίτευσης.
Εκτοτε, ο Κεδίκογλου προήχθη. Κι από μαυρογιαλούρος της αντιπολιτεύσεως αναρριχήθηκε στη θέση του Μαυρογιαλούρου της (συγ)κυβερνήσεως...

"Ρ"13062013

Αν. Σαμαράς: Φταίνε οι.......συντεχνίες!!!!!!!!!!!!!!

Φωτογραφία

Ο πρωθυπουργός σε αποψινή ομιλία του προσπάθησε να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα χωρίς καμία συναίσθηση, χωρίς να αναλάβει την ευθύνη των κυβερνήσεων που συμμετείχε το κόμμα του, η ΝΔ και ο ίδιος, για την τεράστια καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων που έχει συντελεστεί, με πρώτη απ' όλες την εργατική δύναμη, αλλά και την καταστροφή πολλών μικρών επιχειρήσεων, οδηγώντας στην ανεργία και τη χρεοκοπία χιλιάδες εργαζόμενους.

Προσπάθησε, έκανε κάθε προσπάθεια, να κρύψει ότι ο βασικός ένοχος είναι ο δρόμος της καπιταλιστικής ανάπτυξης, της καπιταλιστικής κερδοφορίας των λίγων που ο ίδιος και το κόμμα του υπηρετούν. Εκανε διάφορες ακροβασίες ανακαλύπτοντας πότε ότι φταίει ο σοσιαλισμός που γνωρίσαμε στον 20ό αιώνα, πότε ότι φταίνε οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και ειδικότερα στην ΕΡΤ, πότε ότι φταίνε οι συντεχνίες, τα προνόμια. Ομως, γέννημα - θρέμμα του συστήματος που υπηρετεί αυτός και οι όμοιοί του είναι ο στρεβλός δημόσιος καπιταλιστικός τομέας, που δήθεν καταγγέλλει. Οι εργαζόμενοι, ο λαός της Ελλάδας, να παλέψουν για άλλο δημόσιο τομέα, χωρίς επιχειρηματίες, χωρίς μονοπώλια, με κοινωνικοποιημένα τα μονοπώλια, για την εργατική - λαϊκή εξουσία, όπου ο λαός θα είναι αφέντης στον τόπο του.

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013

ΕΟΠΥΥ: Καταργούν εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού!!!!!!!!


Καταργείται από τον ΕΟΠΥΥ η κάλυψη σημαντικής εξέτασης για γυναίκες με καρκίνο του μαστού, η οποία δίνει στοιχεία για την πιθανότητα μετάστασης και για την πιο κατάλληλη θεραπεία που πρέπει να ακολουθηθεί. Πρόκειται για μια εξέταση που κοστίζει - σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» - 3.500 ευρώ. Μέχρι τις 10/5/2013 ο ΕΟΠΥΥ αποζημίωνε το 80% του κόστους και από τότε οι ασθενείς πρέπει να πληρώνουν όλο το ποσό απευθείας από την τσέπη τους.
Η αποζημίωση για το 80% της εξέτασης αποφασίστηκε πέρυσι τον Ιούνη (14/6/2012) με Υπουργική Απόφαση της υπηρεσιακής κυβέρνησης με το εξής σκεπτικό: «Η δοκιμασία Oncotype DX συνίσταται στην προφύλαξη μίας ομάδας ασθενών με ευνοϊκή πρόγνωση από περιττή τοξική θεραπεία και αντίστροφα τη χορήγησή της εκεί όπου παρά το ευνοϊκό βιολογικό περίγραμμα με τους τρέχοντες δείκτες ρουτίνας η κυτταροτοξική χημειοθεραπεία είναι πραγματικά αναγκαία». Κυρίως πρόκειται για γυναίκες με πρώιμο καρκίνο μαστού, για τις οποίες πρέπει να καθοριστεί στοχευμένη θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ορμονοθεραπεία κλπ.).

«Πολλές γυναίκες (περίπου 50%) δεν θα χρειαστούν χημειοθεραπεία και χωρίς τη συγκεκριμένη εξέταση θα έκαναν άσκοπα χημειοθεραπεία χωρίς να έχουν κανένα απολύτως όφελος», σημειώνει ο Σύλλογος.

Πρόκειται για μια ακόμη περικοπή εξαιτίας της υποχρηματοδότησης της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και του ΕΟΠΥΥ από τον κρατικό προϋπολογισμό, που αφήνει εκτεθειμένους τους καρκινοπαθείς σε κίνδυνο για την υγεία και τη ζωή τους. Δηλαδή, παρότι η επιστήμη επιτρέπει πιο εξελιγμένες μεθόδους διάγνωσης και θεραπείας, μια μερίδα ασθενών θα τις στερείται επειδή δεν θα έχει να πληρώσει.
902.gr

Θ. Παφίλης: Γκανγκστερική επίθεση στην ΕΡΤ.


Θ. Παφίλης: Παραδίνεται την ενημέρωση στα ιδιωτικά κανάλια. {VIDEO}
"Χρυσή Αυγή": Ναι στο κλείσιμο της ΕΡΤ !!


Για άλλη μια φορά η Χρυσή Αυγή δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, τον πραγματικό της ρόλο. Είναι ένα φασιστικό ναζιστικό μόρφωμα, γέννημα του καπιταλισμού που υπερασπίζεται αυτόν και τις κυβερνήσεις του με νύχια και με δόντια.
Μετά τις «αντισυστημικές» της τοποθετήσεις υπέρ των Ελλήνων εφοπλιστών, υπέρ του ξεπουλήματος των βραχονησίδων, υπέρ της δουλειάς με 14 και 18 ευρώ μεροκάματο, έρχεται άλλη μία, υπέρ του κλεισίματος της ΕΡΤ. Τα φασιστοειδή παίρνουν ξεκάθαρα το μέρος της Συγκυβέρνησης, δημοσιεύοντας μία εμετική ανακοίνωση, αποκαλώντας τους εργαζόμενους της ΕΡΤ κοπρόσκυλα και ξεφτίλες. Στηρίζουν απροκάλυπτα το κλείσιμο της ΕΡΤ και την απόλυση 2907 εργαζομένων.
Αυτοί είναι οι Χρυσαυγίτες, απέναντι στους εργάτες όλων των κλάδων, όπως αυτοί του ΜΕΤΡΟ, όπως οι Ναυτεργάτες. Δείχνει στην πράξη τη στήριξή της στο δόγμα «νόμος και τάξη» παίρνοντας ξεκάθαρη θέση απέναντι στους απεργούς εργάτες και γενικότερα σε όποιον εργάτη σηκώνει κεφάλι!
Είναι αποδεδειγμένα το μακρύ χέρι του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος!
ΥΓ: Όσο για τα περί «τσοντοκάναλων» μάλλον δε θα εννοούν ορισμένα «επιφανή» ιδιωτικά κανάλια όπου τα φασιστοειδή έχουν μόνιμο στασίδι…
 902.gr


Ο τηλεοπτικός σταθμός "902" του ΚΚΕ σταμάτησε να λειτουργεί με απόφαση του νέου...φρούραρχου!!!!!!!!!!!!!

'Οπως αναφέρει σε δελτίο τύπου το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: «Μετά την επιχείρηση της κυβέρνησης που διέκοψε το σήμα της ΕΡΤ, ο 902, ραδιόφωνο, τηλεόραση και πόρταλ, αναμεταδίδουν την εκπομπή των εργαζομένων της ΕΡΤ». 


Αξίζει να σημειωθεί, ότι θορυβημένη η κυβέρνηση από τη θετική ανταπόκριση που βρήκε η αναμετάδοση της εκπομπής των εργαζομένων της ΕΡΤ, διακόπτει μέσω της DIGEA, το σήμα της τηλεόρασης του «902». 

Από το βράδυ είναι σε εξέλιξη οργανωμένο σχέδιο παρεμπόδισης με κάθε τρόπο της αναμετάδοσης του προγράμματος της ΕΡΤ. 

Αναμετάδοση της ΕΡΤ ζωντανά από τον 902.gr


ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ http://www.902.gr/live.html την εκπομπή των εργαζομένων της ΕΡΤ. 
'Οπως αναφέρει σε δελτίο τύπου το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ: «Μετά την επιχείρηση της κυβέρνησης που διέκοψε το σήμα της ΕΡΤ, ο 902, ραδιόφωνο, τηλεόραση και πόρταλ, αναμεταδίδουν την εκπομπή των εργαζομένων της ΕΡΤ». 
Αξίζει να σημειωθεί, ότι θορυβημένη η κυβέρνηση από τη θετική ανταπόκριση που βρήκε η αναμετάδοση της εκπομπής των εργαζομένων της ΕΡΤ, διακόπτει μέσω της DIGEA, το σήμα της τηλεόρασης του «902». 

Από το βράδυ είναι σε εξέλιξη οργανωμένο σχέδιο παρεμπόδισης με κάθε τρόπο της αναμετάδοσης του προγράμματος της ΕΡΤ. 

Ταφόπλακα στη ΕΡΤ με υπουργική απόφαση.


Στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ η υπουργική απόφαση που βάζει την «ταφόπλακα» στην ΕΡΤ. Οι μαζικές απολύσεις για το σύνολο των εργαζομένων είναι ήδη γεγονός, καθώς ισχύουν με τη δημοσιοποίηση της εν λόγω απόφασης.
Ειδικότερα:
Καταργείται η ΕΡΤ ΑΕ, επίσης και οι θυγατρικές εταιρείες που έχουν συσταθεί από την ΕΡΤ.
Η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, η κυκλοφορία εκδόσεων, η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων, όπως και κάθε άλλη δραστηριότητα διακόπτονται μετά το τέλος του κανονικού προγράμματος της 11ης Ιούνη και μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα.

-Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ και των θυγατρικών της συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως δικαιωμάτων και αξιώσεων μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο δημόσιο, που εκπροσωπείται από τον υπουργό Οικονομικών.
Οι συχνότητες της ΕΡΤ παραμένουν ανενεργείς μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα, στην οποία και θα μεταφερθούν.
Οι συμβάσεις εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, οι κάθε είδους συμβάσεις εργασίας λύονται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης!
Ο εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, ήδη απολυμένοι, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, δικαιούνται τη νόμιμη αποζημίωση.
Η εν λόγω κυβερνητική απόφαση υπογράφεται από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σ. Κεδίκογλου και τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα
902.gr

Τρίτη 11 Ιουνίου 2013

 Αναμετάδοση του σήματος της ΕΡΤ από την τηλεόραση του «902»

Φωτογραφία εξωφύλλου

Απευθείας το σήμα της ΕΡΤ αναμεταδίδει η τηλεόραση του «902» ενώ είναι σε εξέλιξη η συγκέντρωση εργαζομένων στο ραδιομέγαρο. 

Σ. Κεδίκογλου: Δηλώσεις πριν και μετά το κλείσιμο της ΕΡΤ - 11/06/2013 [VIDEO]

Εαν ο Κεδίκογλου ήταν Ιάπωνας σήμερα έπρεπε να κάνει χαρακίρι……Αλλά δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα και ο κάθε πολιτικός λέει και κάνει ότι θέλει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, γιατί, εμείς οι ΜΑΛΑΚΕΣ τους ψηφίζουμε........ 

Λιάνα Κανέλλη: Με το αποφασίζουμε και διατάζουμε κλείνουν την ΕΡΤ. [VIDEO]


ΒΙΝΤΕΟ- Η Κανέλλη για την ΕΡΤ
 «Δεν μπορεί με αποφασίζουμε και διατάζουμε να συμβαίνει αυτό το πράγμα» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλλη αναφορικά με το κλείσιμο της ΕΡΤ.
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, η κα Κανέλλη τόνισε ότι «η κυβέρνηση πρέπει να μας εξηγήσει κάποια στιγμή ποιος θα εκπροσωπεί το δημόσιο συμφέρον» και επεσήμανε ότι «σε μία νύχτα μια δημόσια περιουσία αλλάζει ριζικά».
«Μπήκαμε σε μία διαδικασία που είναι βαθύτατα αντιδημοκρατική», σημείωσε η Λιάνα Κανέλλη και συμπλήρωσε:
«Αυτοί που την διοίκησαν, αυτοί που την διεύθυναν και την χρησιμοποίησαν σαν όργανο τους, δεν μπορεί σήμερα να λένε άλλα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση κάνοντας αυτήν την πράξη αποποιείται τις ευθύνες της».
«Εξυγίανση ναι, τακτοποίηση ναι, αξιοποίηση των ανθρώπων της ναι. Ήταν είκοσι χρόνια τα παιδιά της ορχήστρας χωρίς την παραμικρή αύξηση, Υπήρξαν τεράστιες επενδύσεις και παρόλα αυτά έχει καμπινέδες από την Χούντα. Αντιμετώπισε κολοσσιαίες ανάγκες με πενιχρά μέσα», κατέληξε η βουλευτής του ΚΚΕ. 

Δείτε το βίντεο από τον ALPHA
Τελευταίο Ανακοινωθέν: {video} Τα ΜΑΤ σε όλα τα κτήρια της Κρατικής Τηλεόρασης.

ΕΚΤΑΚΤΟΝ> ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ !!! [ΒΙΝΤΕΟ]

πηγη ΝΕΜΕΣΙΣ


Μαύρη Νύχτα...........Κλείνουν την ΕΡΤ !!!!!!!!!!!!! Φασιστικά!!!!!!!!!!!!

Το κλείσιμο της ΕΡΤ από τα μεσάνυχτα της Τρίτης ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου σε δηλώσεις του το απόγευμα.
Από νωρίς το απόγευμα οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, παραμένουν συγκεντρωμένοι  στο προαύλιο του ραδιομεγάρου της ΕΡΤ. Το διοικητικό Συμβουλίο της ΕΣΗΕΑ, που συνεδρίασε νωρίτερα μέσα στο κτήριο, αποφάσισε να συνεδριάσει εκ νέου το πρωί της Τετάρτης, για να αποφασίσει την περαιτέρω στάση της.
Η Δημοσιογραφική Αγωνιστική Συνεργασία, κατέθεσε συγκεκριμένο πλαίσιο για καλά οργανωμένη απεργία και συντονισμό με όλους τους εργαζόμενους κάθε κλάδου, ώστε η υπεράσπιση της ΕΡΤ, να γίνει υπόθεση όλων των εργαζομένων. 
Στο πλευρό των εργαζομένων στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ βρίσκονται οι βουλευτές του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης και  Γιάννης Γκιόκας, ο οποίος εξέφρασε την στήριξη του ΚΚΕ, στους εργαζόμενους της ΕΡΤ, την καταδίκη του Κόμματος, για την απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ. ΤΟ ΚΚΕ, σημείωσε, είναι αντίθετο με κάθε μορφή συρρίκωνσης της ΕΡΤ, που θα οδηγήσει σε χιλιάδες απολύσεις. Ο Γιάννης Γκιόκας, απηύθυνε κάλεσμα σε όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως κλάδου, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των εργαζόμενων της ΕΡΤ.   
ΑΝ. Σαμαράς: Η κυβέρνηση.......πέτυχε!!!!!!!!!!!!!!!!


Ο κύριος Σαμαράς έχει δίκιο. Κάποιοι δεν αντέχουν την ... επιτυχία της κυβέρνησης: Τα εκατομμύρια των εξαθλιωμένων Ελλήνων.
Πως είναι δυνατόν να αντέξει κανείς τόση επιτυχία; Τις ουρές στα συσσίτια, τα παγωμένα σπίτια τον χειμώνα, τα εκατομμύρια των ανέργων, τις χιλιάδες αυτοκτονίες, τα υποσιτισμένα παιδιά στα σχολεία, την φτώχεια, την εξαθλίωση ή ακόμη το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, την εξαφάνιση της μεσαίας τάξης, το όργιο κρατικής βίας και καταστολής, την άνοδο του ναζισμού, τα ρατσιστικά εγκλήματα, την άνιση φορολόγηση υπέρ των πλουσίων, την καταστροφή του περιβάλλοντος, το πάρτι της νεότευκτης και της παραδοσιακής διαπλοκής. 

Ο Αντώνης Σαμαράς δήλωσε ότι μερικοί δεν μπορούν να χωνέψουν την επιτυχία της κυβέρνησης. 

Απομονωμένος ο πρωθυπουργός ζώντας σε ένα παράλληλο σύμπαν, το οποίο ουδεμία σχέση έχει με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, αναπαράγει το ανέκδοτο του success story και επιμένει σε αυτό την ίδια ώρα που τον διαψεύδει και τον χλευάζει ολόκληρη η Γηραιά ήπειρος, την στιγμή που ακόμη και το ΔΝΤ παραδέχεται ότι έκανε λάθος στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Αν όντως ο κύριος Σαμαράς πιστεύει στο success story, τότε προφανώς δεν θα αναφέρεται ούτε στις στρατιές ανέργων, ούτε στα γηρατειά που βλέπουν τις συντάξεις τους να πετσοκόβονται, ούτε στις οικογένειες που δεινοπαθούν, ούτε στους υπαλλήλους του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που μετατρέπονται σε σύγχρονους σκλάβους, ούτε στα παιδιά που υποσιτίζονται, ούτε σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα εξαιτίας της βάρβαρης οικονομικής πολιτικής να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς την εφορία και προς τις τράπεζες. 


Το success story, το οποίο επικαλείται με τόση ένταση την στιγμή που η κυβέρνησή του καταστρέφει τη χώρα, μάλλον αφορά στην προσωπική επιτυχία του ίδιου δηλαδή που ήρθε κυριολεκτικά από το πουθενά και από τη λήθη της πολιτικής ιστορίας για να εφαρμόσει την πολιτική της τρόικας στην Ελλάδα. Μπορεί ο πρωθυπουργός να προσδιορίζει ο success story την ασυδοσία των επιχειρηματικών συμφερόντων που ευνοούνται από το κυβερνητικό status αρπάζοντας τον δημόσιο πλούτο αυτής της χώρας την ώρα που ένας λαός εξαθλιώνεται. 


Στην κατανάλωση των ναρκωτικών πολλαπλό το κέρδος.


Άρθρο της Κάλι Καρά 
στο 902.gr
Αποκαλυπτικά τα συμπεράσματα από τη φετινή έκθεση του«Ευρωπαϊκού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά», όπως δημοσιεύτηκαν πρόσφατα από τον αρμόδιο Οργανισμό της ΕΕ (EMCDDA):
·         Χαστούκι στους υποστηρικτές της αθωότητας της κάνναβης και της αποποινικοποίησής της.
77 εκατομμύρια ενήλικοι Ευρωπαίοι (15-64 ετών) έχουν κάνει χρήση κάνναβης τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, εκ των οποίων περίπου 20 εκατομμύρια την περασμένη χρονιά.
Στενή η συσχέτιση της χρήσης κάνναβης με αναπνευστικά προβλήματα και προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο αριθμός των χρηστών που ξεκίνησαν θεραπεία απεξάρτησης από την κάνναβη για πρώτη φορά αυξήθηκε κατά ένα τρίτο τα τελευταία χρόνια.

Οι 30  από τις 73 νέες ψυχοδραστικές ουσίες,  που κοινοποιήθηκαν επίσημα για πρώτη φορά μέσω του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ, ήταν συνθετικά κανναβινοειδή, τα οποία μιμούνται τις επιδράσεις της κάνναβης, αλλά είναι φτηνά, για να εξυπηρετούν προφανώς τους χρήστες μέσα στην οικονομική κρίση.
Η ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των προγραμμάτων μείωσης της βλάβης και όχι η λύση του προβλήματος, η πριμοδότηση των προγραμμάτων χορήγησης υποκατάστατων, η χορήγηση μεθαδόνης και η συνταγογράφηση αποτελούν ουσιαστικά τη στρατηγική της ΕΕ για το ζήτημα.
Έτσι, αυξάνονται οι χρήστες οπιοειδών οι οποίοι είναι σε προγράμματα υποκατάστασης και όχι σε στεγνά προγράμματα τα οποία έχουν μεγάλο ποσοστό απεξάρτησης.
Να όμως που σ' ένα μεγάλο ποσοστό των θανάτων από ναρκωτικά εκτός από ηρωίνη στις τοξικολογικές εξετάσεις ανιχνεύτηκαν και τα υποκατάστατα που χορηγούνται για να «σώσουν» τους τοξικομανείς, η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη.
Παράλληλα, το 10% των χρηστών που ξεκίνησαν θεραπεία για πρώτη φορά σε 11 ευρωπαϊκές χώρες δήλωσαν εξαρτημένοι κυρίως από μεθαδόνη και βουπρενορφίνη, ενώ στη Φινλανδία οι περισσότεροι χρήστες οπιοειδών δηλώνουν ως κύρια ουσία χρήσης τη βουπρενορφίνη.
·         Το 2013 το σύστημα της ΕΕ λαμβάνει αναφορές για περίπου μια νέα ουσία ανά βδομάδα.
Η πολιτική της μείωσης της βλάβης εμπεριέχει τη λογική τού «υποκατάστατα για κάθε εξαρτησιογόνα ουσία, για κάθε  ναρκωτικό». Τα 2/3 των προγραμμάτων στην Ευρώπη χορηγούν υποκατάστατα.
Να πώς μπαίνουν στο παιχνίδι και οι φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες θα παρασκευάσουν και θα πουλήσουν τους ανταγωνιστές της κάθε ουσίας.

Ωφελημένοι από αυτές τις ευρωενωσιακές πολιτικές, που τις στηρίζουν και οι κάθε είδους «αριστεροί ανανεωτές», είναι οι διαχειριστές του καπιταλιστικού χρεοκοπημένου και σάπιου συστήματος που δε φείδεται να σπρώχνει στο θάνατο τους νέους μέσα από την πώληση «φυγών» από την αβάσταχτη πραγματικότητα που το ίδιο φτιάχνει, οι έμποροι των ναρκωτικών ουσιών με δυσθεώρητο  τζίρο, οι φαρμακοβιομηχανίες που τρέχουν ασθμαίνοντας να προλάβουν την παραγωγή των ανταγωνιστών που θα χορηγηθούν ως υποκατάστατα.
Η καλύτερη συνταγή της κυρίαρχης τάξης, για μια νεολαία που θα την απαλλάξει από τις αγωνιστικές της κινητοποιήσεις για την ανατροπή του σάπιου καπιταλιστικού συστήματός της, είναι η διευκόλυνση έως και η προτροπή στη μαστούρα και στα υποκατάστατά της. 
Πόσο επίκαιρο είναι το σύνθημα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ «Άλλαξε τον κόσμο, το 'χει ανάγκη».


ΠΡΟΣΟΧΗ

Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε.

Το ιστολόγιο bellos blogspot.com εκφράζουν απολύτως οι αναρτήσεις που αναφέρουν την υπογραφή bellosblog. Αναρτήσεις άλλων ή αναδημοσιεύσεις ή σχόλια που δημοσιεύονται σ'αυτό το ιστολόγιο, εκφράζουν αυτούς που τα υπογράφουν και όχι απαραίτητα το bellosblog