..

Kαι μεις τι περιμένουμε. Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα μας κάνουν; Οι αχόρταγοι κάτι θα μας δώσουν; Ότι οι λύκοι θα μας ταϊσουνε αντί να μας καταβροχθίσουν; Ότι από φιλία θα μας προσκαλέσει η τίγρης να της βγάλουμε τα δόντια; Τέτοια περιμένουμε; (Μπ. Μπρεχτ)

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017

«Λαϊκή Συσπείρωση»: Εγκαταλελειμμένα τοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα - γεωργικά φάρμακα χωρίς έγκριση κυκλοφορίας σε κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Η «Λαϊκή Συσπείρωση», για τα εγκαταλελειμμένα τοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα - γεωργικά φάρμακα χωρίς έγκριση κυκλοφορίας σε κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Οι «πρωτιές» για τις οποίες πανηγυρίζει η Διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων,  το ότι είναι η πρώτη Περιφέρεια που ξεκίνησε φέτος το  πρόγραμμα της «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (πρόκληση δηλαδή για τα φτωχά λαϊκά στρώματα της Κεντρικής Μακεδονίας, που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχιας και εξαθλίωσης), επισκιάζονται από μία άλλη «πρωτιά» της. 
Αυτήν της εγκατάλειψης, επί 12χρόνια, στον 4ο όροφο του κτιρίου της ΠΚΜ επί της οδού Σοφοκλέους 34 στη Σταυρούπολη (ΠΕ Θεσσαλονίκη) πέντε περίπου τόνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων - γεωργικών φάρμακων χωρίς έγκριση κυκλοφορίας καθώς και  συσκευασίες με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων - γεωργικών φαρμάκων χωρίς έγκριση κυκλοφορίας.
Είναι γνωστό πως το συγκεκριμένο κτίριο, του πρώην Εθνικού Οργανισμού Καπνού, παραχωρήθηκε το 2005, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δωρεάν για 99 έτη στη τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης. Τα δε φυτοπροστατευτικά προϊόντα - γεωργικά φάρμακα ανήκαν στον Εθνικό Οργανισμό Καπνού (Ε.Ο.Κ.) και δεν καταστράφηκαν όπως προβλέπονταν από τη διαδικασία των άρθρων 2 και 3 του ΠΔ 311/2002 (ΦΕΚ Α' 272) για την «Κατάργηση του Εθνικού Οργανισμού Καπνού» παρότι καταγράφηκαν προς απομάκρυνση κατά την απογραφή και εκκαθάριση της κινητής περιουσίας του Ε.Ο. Κ..
Η δε επικινδυνότητα των συγκεκριμένων σκευασμάτων αποδεικνύεται από τις παρακάτω δραστικές ουσίες, που εμπεριέχονται σε αυτά, με τις αντίστοιχες επικίνδυνες τους  ιδιότητες:
Φωσφορούχο αργίλιο (aluminium phosphide): Σε επαφή με το νερό ελευθερώνει εύφλεκτα αέρια τα οποία μπορούν να αυτοαναφλεγούν, Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης, Τοξικό σε επαφή με το δέρμα, Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.
Βρωμιούχο μεθύλιο (bromomethane)- Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής, Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού, Ύποπτο για πρόκληση γενετικών ελαττωμάτων, Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση, Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.
DDVP, dichlorvos (2,2-dichlorovinyl dimethyl phosphate)- Τοξικό σε επαφή με το δέρμα, Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής. 
Μεθυλοχλωροφόρμιο (methyl chloroform)- Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής, Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος.

Η εγκληματική ολιγωρία και της σημερινής Διοίκησης της Περιφέρειας, σε συνέχεια των προηγούμενων Διοικήσεών της, φανερώνει πως απουσιάζει από τις προτεραιότητες της, η προστασία της υγείας όσων εργάζονται στις υπηρεσίες της, καθώς και της υγείας των κατοίκων της περιοχής, αφού το κτίριο αυτό βρίσκεται μέσα σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένο ιστό της πόλης.
Να σημειωθεί επίσης πως, στο συγκεκριμένο κτίριο, λειτουργούσαν έως και το Σεπτέμβρη 2017 υπηρεσίες της Π.Κ.Μ.., ενώ πληθώρα πολιτών επισκέπτονταν τις υπηρεσίες  για να διεκπεραιώσουν διάφορες υποθέσεις τους.
Όπως μάλιστα τονίζεται σε έγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Αλιείας της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης (14710/9.10.2017), «οι συνθήκες αποθήκευσης των παραπάνω φυτοπροστατευτικών προϊόντων - γεωργικών φαρμάκων χωρίς έγκριση κυκλοφορίας και των συσκευασιών με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων - γεωργικών φαρμάκων χωρίς έγκριση κυκλοφορίας που αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, δεν πληρούν σε καμία περίπτωση τις απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται με το άρθρο 11 του Π.Δ. 159/13 (ΦΕΚ 251 Α/18-11-2013) για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα - γεωργικά φάρμακα, ενώ η παρατηρηθείσα διάβρωση σε κάποιες από τις συσκευασίες DETIA GAS EX-B τις καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνες για την πρόκληση αυτανάφλεξης».
Το γεγονός ότι μέσα στον Οκτώβρη 2017 εγκρίθηκαν 300.000 ευρώ για την μεταφορά τους, καθόλου δεν απαλλάσσει την σημερινή Διοίκηση της ΠΚΜ από τις σοβαρότατες ευθύνες της, αντίθετα τις επαυξάνει, αφού αυτή δεν σχεδιάζει την λήψη κανενός μέτρου που θα μηδενίζει την πιθανότητα κάποιου ατυχήματος,  για την χρονική περίοδο που θα διαρκέσει η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει την μεταφορά τους, η οποία είναι χρονοβόρα, πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση που και αυτός ο διαγωνισμός καταστεί άγονος όπως ο προηγούμενος το 2015.
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ», καταγγέλλοντας την εγκληματική αυτή ολιγωρία της Διοίκησης της Περιφέρειας, την καλούν να πάρει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε:
Να πραγματοποιηθεί, άμεσα η ασφαλής απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων τοξικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων - γεωργικών φάρμακων χωρίς έγκριση κυκλοφορίας από το συγκεκριμένο κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Να ληφθούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφάλειας που θα μηδενίζουν την πιθανότητα κάποιου ατυχήματος μέχρι να πραγματοποιηθεί η οριστική απομάκρυνσης τους.
Οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας ΚΜ, που εργάζονταν στο συγκεκριμένο κτίριο, να υποβληθούν στις ενδεδειγμένες εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση από δημόσιο νοσοκομείο και ιατρό εργασίας, ώστε να διαπιστωθούν  τυχόν επιπτώσεις στην υγεία τους. Όλες  οι απαιτούμενες ιατρικές και εργαστηριακές εξετάσεις και η τυχόν θεραπεία που θα απαιτηθεί, να πραγματοποιηθεί σε δημόσια νοσηλευτική μονάδα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των εργαζομένων.  

Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017

ΚΚΕ: Προβλήματα λειτουργίας και ελλείψεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.


 ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Υγείας 

Θέμα: Προβλήματα λειτουργίας και ελλείψεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης.

Ένα ακόμα νοσοκομείο, το Γ.Ν. Κατερίνης, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Προβλήματα τα οποία πηγάζουν από την ακολουθούμενη πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και συγκυβερνήσεων και της σημερινής συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που υποχρηματοδοτεί και εμπορευματοποιεί τη Δημόσια Υγεία, σε βάρος των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων, των εργαζόμενων του κλάδου και προς όφελος των κερδών των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι οι ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό, που οδηγούν σε εξαντλητικά ωράρια τους εργαζόμενους, τμήματα να λειτουργούν με λιγότερο προσωπικό και οι υπηρεσίες του νοσοκομείου να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των προσερχόμενων ασθενών, παρά το γεγονός ότι οι υπάρχοντες εργαζόμενοι υπερβάλλουν εαυτό καθημερινά. Η αναμονή για ένα ραντεβού στα τακτικά ιατρεία φτάνει σε μερικούς μήνες, οι χειρουργικές επεμβάσεις μειώνονται, ενώ υπάρχει και αδυναμία να πραγματοποιηθούν εξετάσεις όπως γαστροσκόπηση, στεφανιογραφία κ.ά. Το αποτέλεσμα είναι οι ασθενείς να ταλαιπώριουνται μετακινούμενοι σε άλλα νοσοκομεία όπως στην Θεσσαλονίκη, επωμιζόμενοι και το κόστος, ή να επιβαρύνονται οικονομικά καταφεύγοντας στον ιδιωτικό τομέα. 

Παράδειγμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου αποτελεί η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, στην οποία παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 11 κρεβάτια με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, λειτουργούν μόνο 5 επειδή δεν υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό. Για ολόκληρο το Γ.Ν. Κατερίνης υπάρχουν μόνο δύο νεφρολόγοι οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, της Μ.Ε.Θ., αλλά και άλλες μονάδες στις οποίες η παρουσία νεφρολόγου είναι απαραίτητη. Εξαιτίας της συγκεκριμένης έλλειψης δεν εξυπηρετείται περίπου το 30% των νεφροπαθών που αναγκάζονται τελικά να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα για να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη αιμοκάθαρση. 

Επιπλέον των παραπάνω το Νοσοκομείο δεν έχει μόνιμο Γαστρεντερολόγο και Πνευμονολόγο, έχει μόλις ένα μόνιμο Δερματολόγο (παλαιότερα είχε δύο), ο οποίος όμως σε λίγους μήνες θα συνταξιοδοτηθεί, όπως και ο ένας ΩΡΛ που σήμερα έχει το νοσοκομείο, ενώ στο παρελθόν είχε 3. Μεγάλες ελλείψεις σε μόνιμους γιατρούς αντιμετωπίζουν η Παιδιατρική και η  Μαιευτική κλινική, ενώ το Οφθαλμολογικό ιατρείο έχει έναν μόνιμο γιατρό (πριν από κάποια χρόνια είχε τουλάχιστον 4 μόνιμους γιατρούς) και έναν επικουρικό.

Ελλείψεις όμως υπάρχουν και σε νοσηλευτικό προσωπικό. Υπάρχουν κλινικές που λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφάλειας για ασθενείς και εργαζόμενους, καθώς λειτουργούν με έναν νοσηλευτή στη βάρδια. Επιπλέον η εφημερεύουσα νοσηλεύτρια κατά την απογευματινή και νυχτερινή βάρδια και τα Σαββατοκύριακα, έχει ταυτόχρονα βάρδια και σε κάποιο τμήμα (Μ.Τ.Ν., Αιμοδοσία, Χειρουργείο).

Το βοηθητικό προσωπικό είναι και αυτό αποδεκατισμένο. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη τραυματιοφορέων στις κλινικές, στην απογευματινή βάρδια και στις αργίες, ενώ υπάρχει ένας τραυματιοφορέας για τρεις ορόφους, για τη μονάδα νεφρού και για την κάλυψη του χειρουργείου. Στην απογευματινή βάρδια και στις αργίες παρατηρείται έλλειψη και βοηθών θαλάμου στις κλινικές. Υπάρχει μόλις μια βοηθός θαλάμου για όλα τα τμήματα και σε κάποιες βάρδιες καμία. Το αποτέλεσμα είναι εργασίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του βοηθητικού προσωπικού να τις κάνει το ήδη ελάχιστο νοσηλευτικό προσωπικό της βάρδιας. 

Να αναφέρουμε επίσης ότι οι εργαζόμενοι στο γραφείο της Γραμματείας ΤΕΠ, δηλαδή διοικητικό προσωπικό, για μεγάλο έχουν εργαστεί χωρίς ρεπό.  
Στα παραπάνω προβλήματα προτίθεται και το γεγονός ότι μέρος των βαρδιών καλύπτεται από επικουρικό προσωπικό και προσωπικό κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ, οι συμβάσεις των οποίων λήγουν σε μερικούς μήνες. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός ποια άμεσα μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για: 

Να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με προσλήψεις μόνιμων και πλήρους απασχόλησης εργαζομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών της περιοχής και συνολικά της ΠΕ Πιερίας;

Να εξασφαλιστεί γενναία χρηματοδότηση του Νοσοκομείου για τη συνέχιση της λειτουργίας και αναβάθμισης των κλινικών και των Μονάδων του καθώς και για την κάλυψη των αναγκών του σε υλικοτεχνική υποδομή. 

Να δοθούν τα οφειλόμενα ρεπό και άδειες στο προσωπικό. 

Να καταργηθεί κάθε συμμετοχή και πληρωμή για ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις, φάρμακα και νοσηλεία, για όσους προσέρχονται να εξεταστούν ή να κάνουν αναγκαίες θεραπείες ή επεμβάσεις, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι. 

Οι βουλευτές 

Σάκης Βαρδαλής
Γιάννης Δελής

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν αναγνωρίζουμε το επάγγελμα των πυροσβεστών ως Βαρύ - Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο(VIDEO)


Την αναγνώριση του επαγγέλματος των πυροσβεστών ως Βαρύ - Ανθυγιεινού και Επικίνδυνου ζήτησε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, κάτι που αρνήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Τόσκας, κατά τη συζήτηση στη Βουλή στην ερώτηση του ΚΚΕ για την αναγνώριση του επαγγέλματος των πυροσβεστών ως Βαρύ - Ανθυγιεινού και Επικίνδυνου


Δυο σοβαρά ζητήματα ανέδειξε η επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ: Την ανάγκη να αναγνωριστεί το επάγγελμα των πυροσβεστών ως Βαρύ - Ανθυγιεινού και Επικίνδυνου και την άμεση λήψη μέτρων προστασίας. Αναπτύσσοντας την επίκαιρη ερώτηση ο Χρήστος Κατσώτης σημείωσε πως από το 1998, που έγινε η μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα, έχουν καταγραφεί 35 θάνατοι πυροσβεστών. Ανέφερε ότι αυτό είναι συνέπεια των έντονων ρυθμών εντατικοποίησης που επιβλήθηκαν στο υπάρχον προσωπικό, ενώ η άρνηση όλων των κυβερνήσεων να προστατεύσουν την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών, είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα και με ανακοινώσεις συνδικαλιστικών φορέων, να ενταθούν τα φαινόμενα εκδήλωσης σοβαρότατων παθήσεων στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ζήτησε από την κυβέρνηση την άμεση αναγνώριση του επαγγέλματος των πυροσβεστών ως Βαρύ, Ανθυγιεινού και Επικίνδυνου και τη θεσμοθέτηση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού στο επιχειρησιακό σκέλος.


Με μια φράση ο Νίκος Τόσκας ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν έχει πρόθεση να αναγνωρίσει το επάγγελμα του πυροσβέστη ως Βαρύ, Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο, λέγοντας ότι υπάγονται σε ειδικά μισθολόγια και πως «αυτές είναι οι προβλέψεις της πολιτείας επί πολλά χρόνια». Σε ό,τι αφορά τα μέτρα προστασίας, δήλωσε για το Προεδρικό Διάταγμα ότι «είναι σε εξέλιξη η σύνταξή του και μέχρι το τέλος του έτους θα έχει βγει».

Πάντως, φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι βασικό κριτήριο είναι η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του μνημονίου και όχι οι ανάγκες των εργαζομένων, λέγοντας πως «σε αυτές τις δημοσιονομικές συνθήκες που διανύουμε προσπαθούμε να λύσουμε διάφορα προβλήματα».  


Δεν μας ικανοποιεί η απάντηση, πρέπει το επάγγελμα των πυροσβεστών να χαρακτηριστεί Βαρύ, Ανθυγιεινό και Επικίνδυνο, ανέφερε στη δευτερολογία του ο Χρήστος Κατσώτης και πρόσθεσε ότι πρέπει να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα με συγκεκριμένα μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των πυροσβεστών.

Τόνισε ότι δεν υπάρχει καν μια έρευνα για τις επαγγελματικές ασθένειες των πυροσβεστών, για τις αιτίες του και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για να προστατευθούν.  

902.gr 


Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην Μακρόνησο. Ξεφτίλα δίχως πάτο...


Μερικοί ΣΥΡΙΖΑίοι χασκογελούσαν γύρω από τον Γραμματέα τους, Π. Ρήγα, ενώ αυτός κατέθετε στεφάνι στη Μακρόνησο. Ο Γ. Κατρούγκαλος, ο «ψαλιδοχέρης» της Κοινωνικής Ασφάλισης, καμάρωνε ακουμπώντας πάνω στα ερείπια της Μακρονήσου, σαν να κρατάει κάποιο λάφυρο. Καμιά 50αριά θλιβερά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ ξεδίπλωναν τη μοβ σημαιούλα τους κάτω από το άγαλμα του Δεσμώτη Μακρονησιώτη. Οι παραπάνω εικόνες καταγράφηκαν προχτές Κυριακή στη Μακρόνησο, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ στο νησί όπου μαρτύρησαν χιλιάδες κομμουνιστές και άλλοι λαϊκοί αγωνιστές.

Εικόνες που προκαλούν...

Στην αρχή προκαλούν γέλια για την κατάντια τους και στη συνέχεια οργή για την υποκρισία τους. Συνειδητοποίηση ότι πρόκειται για κόμμα δίχως ηθικούς φραγμούς, δίχως δισταγμούς όταν πρόκειται να ξεφτιλίσει αρχές και αξίες, να ποδοπατήσει την ηρωική αγωνιστική κληρονομιά του λαού μας.

Δυο - τρεις μέρες πριν σηκώσουν τις σημαίες της «Αντίστασης», οι ίδιοι που βρέθηκαν στη Μακρόνησο σήκωναν την «αστερόεσσα» των ΗΠΑ και χειροκροτούσαν τον Τσίπρα, που έσταζε μέλι για τον Τραμπ και εκθείαζε τη ...διαβολική καλοσύνη του! Γλεντούσαν για τις «επιτυχίες» της «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» της κυβέρνησης: Για την αναβάθμιση της αμερικανοΝΑΤΟικής βάσης της Σούδας, για τα δισ. ευρώ που θα (ξανα)πάνε από το λαϊκό υστέρημα σε εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ.

Τα κυβερνητικά στελέχη πήγαν στη Μακρόνησο, εκεί που το αστικό κράτος «αναμόρφωνε» τους κομμουνιστές, τους πρώην ΕΑΜίτες και ΕΛΑΣίτες, επειδή αυτοί δεν υποτάσσονταν στους «εθνικούς στόχους» μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Και μία μέρα μετά την επίσκεψη των ΣΥΡΙΖΑίων στη Μακρόνησο, ο πρωθυπουργός τους, ευθυγραμμιζόμενος πλήρως με τις ΗΠΑ, δήλωνε τη βαθιά ανησυχία του για τις «βαλλιστικές και πυρηνικές δοκιμές της Βορείου Κορέας, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την παγκόσμια και περιφερειακή ειρήνη και ασφάλεια (!)», για όποιον πιάνει το υπονοούμενο... ακούγοντας τον Νοτιοκορεάτη Πρόεδρο να υμνεί την ελληνική συμμετοχή στην ιμπεριαλισιτκή επέμβαση στην Κορέα το 1950.

Οι βρώμικες αποστολές ταιριάζουν στον ΣΥΡΙΖΑ... Βρέθηκε στη Μακρόνησο, στο χώρο όπου «σώπαιναν οι λύκοι γιατί ούρλιαζαν οι άνθρωποι». Στο χώρο από όπου χιλιάδες έφυγαν σακατεμένοι, ανάπηροι, πολλοί εξοντώθηκαν, όμως έμειναν αλύγιστοι μέχρι το τέλος, δεν υπέγραψαν δήλωση μετανοίας και στέφθηκαν έτσι νικητές απέναντι στην αστική τάξη και το κράτος της.

Τι σχέση έχουν όμως με αυτό το μεγαλείο οι υπουργοί, τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, που από τις επικύψεις μπροστά στην αστική τάξη και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, το σαγόνι τους αγγίζει τα πόδια τους; Τι σχέση έχουν τα χιλιάδες παραδείγματα περήφανης στάσης των Μακρονησιωτών με τη μοιρολατρία, τον «ρεαλισμό» της υποταγής που κηρύττει η κυβέρνηση; Τι σχέση έχουν όλοι αυτοί οι ήρωες με τις «αξίες» του σάπιου καπιταλισμού που υπερασπίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ; Με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, που αποτελούν «στρατηγικούς εταίρους» της ελληνικής κυβέρνησης;

Τι σχέση έχουν εκείνοι που «δεν υπέγραψαν», με τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπάρχει «δήλωση» στον ιμπεριαλισμό την οποία δεν έχει υπογράψει, που είναι κόμμα - «δηλωσίας» στον καπιταλισμό από τα γεννοφάσκια του;

Τι σχέση έχουν οι χιλιάδες ζωντανοί και νεκροί αταλάντευτοι αγωνιστές, που η αστική εξουσία προσπάθησε να τσακίσει για πολλές δεκαετίες, μέσα κι έξω από το θανατονήσι, με την κυβέρνηση που την κανακεύουν όλα τα αστικά επιτελεία, όλοι οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί, αφού κάνει τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό τους;

Καμιά σχέση δεν έχουν και αυτό το ξέρει πρώτη και καλύτερη η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ομως είναι και αυτό στοιχείο της μεγάλης του προσφοράς στο σύστημα. Με το ένα χέρι να καταδικάζεις το λαό στη φτώχεια και την εκμετάλλευση, και με το άλλο να σηκώνεις γροθιά για να τιμήσεις τους νεκρούς ήρωες αυτού του λαού. Απόλυτη σύγχυση, βούτυρο στο ψωμί του συστήματος, μνημείο συκοφάντησης των αγώνων του λαού μας. Για να θολώσουν τα νερά της ταξικής - αντιλαϊκής πολιτικής τους, δεν διστάζουν μπροστά σε οποιαδήποτε ακροβασία. Ο κατήφορός τους δεν έχει πάτο κι αυτό πλέον γίνεται αντιληπτό και στον μέχρι χτες ανυποψίαστο...

άρθρο από την ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 24102017

Κοινοβουλευτική παρέμβαση του ΚΚΕ για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου


ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών

Θέμα: Για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη μετατροπή των συμβάσεων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου.


Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εργάζονται σε 875 δομές 3500 εργαζόμενοι. Εδώ και 15 χρόνια με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου προσφέρουν κοινωνική στήριξη και βοήθεια σε πάνω από 100.000 συνανθρώπους μας που εντάσσονται στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΑμΕΑ, υπερήλικες, κ.ά.).

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» δεν μπορεί να έχει εφήμερο χαρακτήρα, μέσω διάφορων προγραμμάτων της ΕΕ, ούτε μπορεί να παραδοθεί ως βορρά στα αρπακτικά των επιχειρηματικών ομίλων. 
Οι εργαζόμενοι στο “Βοήθεια στο Σπίτι” έχουν προσληφθεί όλοι μέσω ΑΣΕΠ και όλες οι μέχρι τώρα κυβερνήσεις αντί να προχωρήσουν στη μετατροπή των συμβάσεών τους σε ορισμένου χρόνου, τους κρατούν σε καθεστώς ομηρίας.

Σήμερα περίπου ένα εκατομμύριο συνάνθρωποι μας έχουν ανάγκη από παροχές κι υπηρεσίες σαν αυτές του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”. Για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες απαιτείται πέραν της μετατροπής των συμβάσεων των εργαζομένων σε αορίστου χρόνου, η πανελλαδική ανάπτυξη του “Βοήθεια στο Σπίτι”, με μαζικές, μόνιμες προσλήψεις, ώστε οι όποιες υπηρεσίες να παρέχονται δωρεάν, χωρίς πλαφόν και περικοπές, ενταγμένες σε ένα  αποκλειστικά κρατικό Σύστημα Υγείας, απολύτως δωρεάν, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της πρόληψης, θεραπείας κι αποκατάστασης της υγείας.


ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση, ώστε από τη μία να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» κι από την άλλη να μετατραπούν επιτέλους οι συμβάσεις των εργαζομένων στο πρόγραμμα σε αορίστου χρόνου

Οι Βουλευτές

Χρήστος Κατσώτης
Σάκης Βαρδαλής
Νίκος Καραθανασόπουλος
Γιώργος Λαμπρούλης
Διαμάντω Μανωλάκου
Νίκος Μωραΐτης
Μανώλης Συντυχάκης
Σταύρος Τάσσος

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Οι κολαούζοι των........ F16 !!!!!!!!!!!!!!!!!!


Μόλις ανακοινώθηκε από τον Ντ. Τραμπ ότι η Ελλάδα θα δαπανήσει 2,4 δισ. ευρώ για να εκσυγχρονίσει τα «F16», ξεκίνησαν (σαν έτοιμες από καιρό...) οι αναλύσεις από «διεθνολόγους», καθηγητές, δημοσιογράφους και άλλους «τεχνοκράτες». «Crash tests» και συγκρίσεις με τα «F-35», που ετοιμάζεται να πάρει η Τουρκία είναι μερικά από τα σχετικά αφιερώματα. Συζητήσεις και βαθμολογίες για τα οπλικά τους συστήματα, τα ραντάρ, τις τεχνολογίες απόκρυψης κ.λπ. 

Από την άλλη, κάποιοι έβγαλαν ακόμα και κομπιουτεράκια: Μήπως με τα 2,4 δισ. το κράτος να αγόραζε μερικά «F-35», αντί να εκσυγχρονίσει τα υπάρχοντα «F-16»; Και πόσα θα ήταν αυτά, τι συμφέρει καλύτερα; Βέβαια, στη συζήτηση αυτή παρεμβαίνει κάθε καρυδιάς καρύδι, παίρνοντας υπόψη τον μεγάλο ανταγωνισμό που αναπτύσσεται ανάμεσα στις πολεμικές βιομηχανίες ισχυρών καπιταλιστικών κρατών, που θέλουν να προωθήσουν την πραμάτεια τους. 

Παρεμβαίνουν επίσης γνωστοί και άγνωστοι εθνικιστές, που αναλύουν τον «τούρκικο κίνδυνο» και επιχειρηματολογούν για το «αξιόμαχο» των ελληνικών δυνάμεων. 

Το σημαντικότερο όμως είναι άλλο: Κορωνίδα αυτής της συζήτησης είναι η «ανάγκη» για μεγαλύτερη εμπλοκή σε ιμπεριαλιστικές συμμαχίες και σχεδιασμούς, η τήρηση των «υποχρεώσεων» προς το ΝΑΤΟ, τα εξοπλιστικά πάρε - δώσε με τους «συμμάχους», για να διασφαλιστεί τάχα η χώρα από τους κινδύνους που την περιβάλλουν. Μόνο που αυτή ακριβώς η εμπλοκή είναι που προκαλεί ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους... 

Αλλωστε, όπως αποκάλυψε ο «Ριζοσπάστης», η ίδια η κυβέρνηση των ΗΠΑ ιεραρχεί ψηλά τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών «F-16», πρώτα απ' όλα για να διασφαλίσει τα δικά της συμφέροντα και του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 22102017

Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Λιάνα Κανέλλη: Another Brick in the Wall (Street)*


Ισα που πρόλαβε να κοιμηθεί ένα βράδυ στην Αθήνα ο πρωθυπουργός επιστρέφοντας απ' την Αμερική και η ενισχυτική του προφίλ του δημοσιογραφία έσπευσε να εξωραΐσει το τσαλακωμένο γοητηλίκι του κιμπάρη φτωχού. 
Ηδη για να φανεί γίγαντας αυτός που ενώ ο λαός του πεινάει είναι ηγέτης που ξέρει να πληρώνει τη συμμετοχή του στο ΝΑΤΟ, αλλά και ν' αγοράζει ακριβά παιχνίδια για τον «καλό του φίλο» που τρυφερά τον αποκαλεί και μπούλη, από - αντιγράφω το ρεπορτάζ - το «γίγαντα» των όπλων «Lockheed Martin». 

Το ρεπορτάζ είναι σοβαρό. Και βαρύ. Στον τίτλο έχει και έμμεση διαταγή: «Ολα όσα πρέπει να ξέρετε» κι αφού μάθαμε πόσα θα πληρώσουμε, τώρα πρέπει να μάθουμε και πόσα κερδίζουν από κάτι αριστερούς που δε χαμπαριάζουν από μιζέριες και γκρίνιες. Ετσι η Αμερικάνα μανούλα των όπλων έχει κάπου εκατό χιλιάδες εργάτες - παιδιά, απόδοση κερδών 20 τα εκατό, άνοδο μετοχής 30 τα εκατό, κι όπως λέει το... δωρεάν ρεπορτάζ τα οικονομικά της αποτελέσματα εξάγουν το συμπέρασμα «είναι θαυμάσιο να βρίσκεσαι σήμερα στην Πολεμική Βιομηχανία».

Για όποιον κομμουνιστή πιστεύει ότι ξεβρακωθήκαμε ως χώρα ξετσίπωτα συντελώντας στην άνοδο της μετοχής του τέρατος, το «ρεπορτάζ» μεταφέρει αυτούσια τα σχέδια των ιμπεριαλιστών για να τρομάξει για τα καλά, αφού μας πληροφορεί ότι η πολεμική βιομηχανία («τους», όχι «μας») είναι «ο κλάδος που βρίσκεται στην αφετηρία ενός νέου εικοσαετούς κύκλου αυξανόμενων δαπανών»!

Δε γίναμε, κοντολογής, απλώς συνεργοί στα ιμπεριαλιστικά σχέδια του αμερικανοΝΑΤΟικού συμπλέγματος που σχεδιάζει αίμα, πόνο, δάκρυα, προσφυγιά, καταστροφή κρατών, περιοχών και πολιτισμών για τα επόμενα είκοσι χρόνια, αλλά θα συνεισφέρουμε απ' το υστέρημα του υστερήματος στα κέρδη της εταιρικής Μήδειας.
Η εικόνα του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ του Τραμπ, πέραν αστεϊσμών και σχολίων, εξέπεμψε ένα πολιτικό μήνυμα, βαθιά διαβρωτικό των συνειδήσεων και ειδικά των νέων. 

Από το πρώτο σοκ της συνεργασίας με μια τουλάχιστον πολεμοκάπηλη δεξιά έκανε ρεκόρ οπορτουνιστικής ταχύτητας και μέσα σε δυο χρόνια έφτασε να πληρώνει με τα λεφτά των άλλων, κι αυτών που τον ψήφισαν, κι αυτών που δεν τον ψήφισαν, το εισιτήριο εισόδου του στην αστική λέσχη. Πέρασε το μήνυμα ότι η αριστερά, ακόμα και μισό φεγγάρι, κυριολεκτικά μισό στην ΚΝΕ, είναι όχι μάσκα προοδευτισμού, αλλά τιρμπουσόν ενσωμάτωσης. Φτηνός φελλός σε μπουκάλι ακριβής σαμπάνιας.

Αν σκανάρει κανείς τη «νέα γενιά πολιτικών» παμπάλαιης κοπής κι έβαζε σε μια φωτογραφία τον Κουρτς απ' την Αυστρία, τον Τριντό από τον Καναδά, τον Ρέντσι από την Ιταλία, τους τριαντάρηδες από την αντιπολίτευση στην Ισπανία και τον Αλέξη των καθ' ημάς, έχει μπροστά του μια χολιγουντιανή εκδοχή μοντέλων του «καλού» καπιταλισμού. Στην παραλλαγή του άσματος των Pink Floyd, ο καθένας από την πλευρά του και πρωτίστως ο Τσίπρας πούλησαν προοδευτιλίκι για να καταξιωθούν ως another brick in the Wall Street...

*Σημ.: Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Another Brick in the Wall, που σημαίνει ένα ακόμα τούβλο στον τοίχο. Και βεβαίως η Wall Street, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας στον «Real fm»: Δίνεις φιλοδώρημα στο χορευτή ή τη χορεύτρια που κάνει στριπτίζ ή σε ανατολίτικο οριεντάλ


Για το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο και τις συνέπειές του για το λαό και τη χώρα, μίλησε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε συνέντευξή του στο «Real fm» και το δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. 


 Η ελληνική κυβέρνηση έδωσε πάρα πολλά για να εισπράξει μια γενική συμπάθεια, ευχολόγια. Σε τελική ανάλυση έχει δίκιο ο «Ριζοσπάστης», ο Τραμπ έκανε ότι κάνει κάποιος ή κάποια μπροστά σε ένα καλό στριπτίζ ή σε ένα ανατολίτικο οριεντάλ, το πολύ πολύ να δώσει κάποιο φιλοδώρημα στο χορευτή ή τη χορεύτρια, σχολίασε ο Δ. Κουτσούμπας. 

Ακόμα, επισήμανε ότι είχαμε δεσμεύσεις για αναβάθμιση της Σούδας κ.ά. στρατιωτικών βάσεων, δεσμεύσεις για συνέχεια σε πολεμικούς εξοπλισμούς για τα σχέδια του ΝΑΤΟ και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό σε μια περίοδο ανέχειας για το λαό, έδωσε αυτό το πεσκέσι δισ. ευρώ στην αμερικανική πολεμική βιομηχανία - όταν η ΕΑΒ έχει τεράστιες δυνατότητες -  και βέβαια την εξυπηρέτηση όλων των αμερικανικών ενεργειακών σχεδίων στην περιοχή. 

Στη συνέντευξή του, σκιαγράφησε τους ισχυρούς ανταγωνισμούς ανάμεσα στα διάφορα ιμπεριαλιστικά κέντρα, στα «μεγάλα βουβάλια» για το ποιος θα ελέγξει τις υποδομές, τις βάσεις, τους δρόμους ενέργειας κ.λπ., επισημαίνοντας το ντόμινο των επικίνδυνων εξελίξεων στο οποίο εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά η χώρα και ο λαός. 

Επίσης, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ και ο Τράμπ - επειδή το χρησιμοποίησε και ο Αλ. Τσίπρας - γίνονται όλο και πιο «διαβολικοί» και για τον αμερικάνικο λαό και για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς της περιοχής, γιατί γι' αυτούς όλους ανοίγουν οι πύλες της κόλασης. Ο «διαβολικός» Τραμπ είναι καλός για τα μονοπώλια των ΗΠΑ, για τις δικές του επιχειρήσεις, για το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα που υπάρχει στις ΗΠΑ κ.λπ.  

Τόνισε ότι ο Αλ. Τσίπρας ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στις παραινέσεις του Κ. Μητσοτάκη, που του έλεγε «δώσ' τα όλα», «αναβάθμισε τη Σούδα» κ.λπ., εξού και η αμηχανία της ΝΔ, που σήμερα «κριτικάρει» τον ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν πήρε αρκετά. 

Σχετικά με την οικονομία, σημείωσε ότι καλό είναι να κρατάμε μικρό ή καθόλου καλάθι στις διακηρύξεις της κυβέρνησης, καθώς η ανάκαμψη - όπως δείχνουν και τα πρόσφατα στοιχεία - θα είναι αναιμική, είμαστε ακόμα σε ύφεση και από τη σκοπιά που θέτει το ζήτημα το ΚΚΕ, δηλαδή ανάπτυξη για ποιόν, ακόμα και αυτή η ανάκαμψη θα αφορά τα κέρδη λίγων, δεν θα υπάρχει ανάπτυξη και ανάκαμψη για το λαό, γιατί αυτό δεν θα εκφράζεται ούτε σε αύξηση μισθών και συντάξεων, ούτε σε Συλλογικές Συμβάσεις, ούτε σε μόνιμη και σταθερή δουλειά, ούτε κατάργηση αντεργατικών μέτρων, ούτε κατάργηση των μνημονίων.

Διαβάστε αναλυτικά την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξης: 

- Να ξεκινήσουμε από το επίκαιρο που είναι η επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Σήμερα είδα τον «Ριζοσπάστη» να ασκεί κριτική σε πολύ υψηλούς τόνους μιλώντας για πολιτικό «στριπτίζ» ξεφτίλας. Και θέλω να ρωτήσω, γιατί τόσο έντονη και καυστική κριτική;

- Η ελληνική κυβέρνηση έδωσε πάρα πολλά για να εισπράξει μια γενική συμπάθεια, γενικούς σχολιασμούς, ευχολόγια. Σε τελευταία ανάλυση έχει δίκιο ο «Ριζοσπάστης». Ο Τραμπ έκανε ότι κάνει κάποιος ή κάποια μπροστά σε ένα καλό στριπτίζ ή ξέρω ‘γω σε ένα ανατολίτικο οριεντάλ. Το πολύ πολύ κάποιος να δώσει φιλοδώρημα στο χορευτή ή τη χορεύτρια. Τέτοιο χαρακτήρα, κατά την άποψή μας, έχει και η δήθεν στήριξη του Τραμπ, των ΗΠΑ δηλαδή, προς την Ελλάδα. Αποδεικνύεται ο Τραμπ τελικά όλο και περισσότερο διαβολικός, είναι η έκφραση που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας.

- Γραμματέα, να κάνω μια διακοπή για να ρωτήσω κάτι ουσιαστικό. Αυτό που εμείς δώσαμε είναι τα χρήματα για την αναβάθμιση των F-16. Θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και διαφορετικό; Δηλαδή θα μπορούσε η Ελλάδα να αφήσει να ανατραπεί η ισορροπία με την Τουρκία στο Αιγαίο;

- Όχι μόνο. Είχαμε δεσμεύσεις για αναβάθμιση της Σούδας και άλλων στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα, αυτό υπονόησαν και οι δύο, δεσμεύσεις για συνέχεια σε πολεμικούς εξοπλισμούς για τα σχέδια του ΝΑΤΟ και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, ανέχειας για το λαό μας. Έδωσε αυτό το πεσκέσι δισεκατομμυρίων ευρώ στην αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία. Και μάλιστα, εδώ να σας πω και το εξής τραγικό, ότι η ΕΑΒ έχει τεράστιες δυνατότητες σήμερα και μάλιστα έχει φτάσει να κατασκευάζει, το ξέρετε φαντάζομαι, το ‘χω ξαναπεί μάλιστα στη δική σας εκπομπή, περίπου το 30% της ατράκτου των μαχητικών αμερικάνικων αεροσκαφών, των F-16 δηλαδή, αποτελώντας μάλιστα το μοναδικό υποκατασκευαστή των F-16 παγκοσμίως. Δηλαδή δείχνει και τις δυνατότητες που έχει η χώρα μας, η αμυντική βιομηχανία μας και είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει να δίνεις τέτοιο πεσκέσι στην αμερικάνικη πολεμική βιομηχανία, σε μια τραγική ξαναλέω, περίοδο για τη ζωή του λαού μας με την οικονομική κατάσταση που έχει η χώρα. Και βέβαια έχουμε την εξυπηρέτηση όλων των ενεργειακών σχεδίων των αμερικάνικων μονοπωλίων στην περιοχή.

- Εγώ, όμως, θέλω απάντηση στο ερώτημα. Το ερώτημα είναι: «Μπορούμε αυτή την εποχή να μην κάνουμε τίποτα, όταν ο Τούρκος απέναντι παραγγέλνει καινούρια F-35, ενισχύεται με τους ρώσικους πυραύλους S-400 κλπ. Δεν πρέπει κι εμείς με κάποιον τρόπο να κρατήσουμε την ισορροπία στο Αιγαίο»;

- Στο ερώτημά σας απαντάει ο Οργανισμός Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια, που έδωσε γραπτά - δεν είναι δήλωση κάποιου εκπροσώπου - στο Κογκρέσο χθες την έγκριση γι’ αυτήν την πώληση, που λέει χαρακτηριστικά, θα το έχετε δει σήμερα: «Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει την ικανότητα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας να υποστηρίξει το ΝΑΤΟ και να συνεχίσει τις επιχειρήσεις της η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στο μέλλον, μειώνοντας την απειλή για τις ΗΠΑ και τη συμμαχία». Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό; Δεν είναι αγορά F-16, δίνω τόσα δισεκατομμύρια απέναντι σε ένα σύμμαχο. Υποτίθεται ότι η Τουρκία είναι σύμμαχος της Ελλάδας.

- Το «υποτίθεται», που είπατε, Γραμματέα τα λέει όλα.

Μα, ακριβώς αυτό. Αλλά προσπαθώ να εξηγήσω, όχι σε εσάς βεβαίως, στους ακροατές που μας ακούνε, γιατί χύνεται πολύ μελάνι, ρίχνεται πολύ στάχτη και πολλές φορές θαμπώνει αυτό και τα μάτια και τα αυτιά, ακόμη και τη νοημοσύνη μας. Λοιπόν, θέλει σε αυτά τα ζητήματα να δώσουμε περισσότερο βάρος, να τα ψάξουμε καλύτερα. Γιατί μας λέει κάποιος για παράδειγμα, απλός πολίτης με ρωτούσε: «Μα μπορούμε να κάνουμε τίποτα για τη Σούδα έτσι όπως είμαστε μόνοι;» Και δεν καταλαβαίνει αυτό το ντόμινο των τραγικών εξελίξεων, των επικίνδυνων εξελίξεων που εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά η χώρα, ανάμεσα στα μεγάλα βουβάλια. Διότι η στρατιωτική βάση της Σούδας, για παράδειγμα η αμερικάνικη, είναι αυτή που οδηγεί ουσιαστικά και λόγω αυτής υπάρχει δυνατότητα να κάνουν βομβαρδισμούς στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη παλαιότερα, στη Β. Αφρική κ.λπ. και να δημιουργούν πολέμους. Αυτό δημιουργεί προσφυγιά, αυτό δημιουργεί κύματα, ρεύματα προσφύγων και αυτό το λένε διάφορες δυνάμεις που τάσσονται ενάντια στους πρόσφυγες, ενάντια σε αυτούς που έρχονται εδώ και δεν βλέπουν ποια είναι η αιτία, ότι εδώ έχει τεράστια ευθύνη και η ελληνική κυβέρνηση με τις αποφάσεις της και η αμερικάνικη κυβέρνηση και οι συμμαχίες στις οποίες συμμετέχουμε, όπως το ΝΑΤΟ.

- Γραμματέα, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Έχει άλλη επιλογή, σήμερα μια ελληνική κυβέρνηση, από το να έχει καλή σχέση με τη μοναδική πλέον υπερδύναμη; Θέλω να πω δεν είμαστε στην εποχή που υπήρχαν δύο υπερδυνάμεις, είμαστε στην εποχή που υπάρχει ουσιαστικά στη διεθνή πολιτική κονίστρα μία υπερδύναμη, υπάρχουν βέβαια και άλλες μεγάλες δυνάμεις. Η ερώτηση είναι τι επιλογές άλλες έχει;

- Αυτό θέλει πολύ συζήτηση, ξέρετε. Γιατί στις εκτιμήσεις μας και για να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί, οι ΗΠΑ μπορεί να είναι ακόμη η πρώτη στρατιωτική-οικονομική δύναμη, αλλά οικονομικά τουλάχιστον την ακολουθεί κατά πόδας η Κίνα, η οποία μάλιστα είναι και το μεγαλύτερο κράτος-πιστωτής των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δανείζονται από την Κίνα και άρα εξαρτώνται από εκεί. Η Κίνα, ως τέτοια μεγάλη δύναμη, έχει πάρα πολλά συμφέροντα και στην περιοχή και στην Ελλάδα, λόγω της γεωστρατηγικής της σημασίας και λόγω της πρόσβασης της στην ΕΕ. Βρίσκεται όλη αυτή η περιοχή -Ελλάδα, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος- στο Δρόμο του Μεταξιού, που σημαίνει μεταφορά εμπορευμάτων, ενέργεια.

Το ίδιο αντίστοιχα είναι και η Ρωσία, η οποία δεν είναι ούτε στη δεύτερη, ούτε στην τρίτη θέση ως οικονομική δύναμη, όμως είναι στη δεύτερη θέση, δίπλα στις ΗΠΑ, ως στρατιωτική δύναμη παγκοσμίως και αυτή επίσης, έχει συμφέροντα για τους ενεργειακούς δρόμους σε αυτήν την περιοχή. Και η ΕΕ αντίστοιχα, με την οποία έχει και ο Τραμπ και οι ΗΠΑ έχουν συγκεκριμένες αντιθέσεις, ιδιαίτερα με Γερμανία, Γαλλία κ.λπ. εκφράζονται στους ανταγωνισμούς που έχουν για τα ενεργειακά εδώ στην περιοχή, όπου έχουν κι αυτοί συμφέροντα.

Άρα, συγκρούονται πολύ μεγάλα βουβάλια διεθνώς και εδώ στη χώρα μας για το ποιος θα ελέγχει τις υποδομές, τις βάσεις, τους ενεργειακούς δρόμους κ.λπ. Και από αυτή τη σκοπιά, εμπλεκόμαστε όλο και περισσότερο. Και όταν εμείς είμαστε με το μέρος των ΗΠΑ και τα δίνουμε όλα φόρα παρτίδα, όντας στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ και συμμετέχουμε σε αποστολές εκτός συνόρων, με στρατιωτικούς, με πολεμικά όπλα, όταν εγκαθίστανται εδώ πολεμικές βάσεις. Εμείς επιμένουμε ότι ο Άραξος ετοιμάζεται για πυρηνικά και θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Δεν μας εφησυχάζουν οι διαψεύσεις της κυβέρνησης, αυτό έκαναν πάντα μέχρι να βγει η αμερικάνικη κυβέρνηση το 2010 να πει ότι και το τελευταίο αμερικάνικο πυρηνικό όπλο το πήραμε από τον Άραξο και δεν έχει πλέον. Και απάντησε ο τότε υπουργός Άμυνας της ελληνικής κυβέρνησης, ότι «ναι έφυγαν τα πυρηνικά από την Ελλάδα». Μέχρι τότε τσιμουδιά στις καταγγελίες του ΚΚΕ στη Βουλή, στις καταγγελίες εφημερίδων και του «Ριζοσπάστη» με πρωτοσέλιδα και πάει λέγοντας.

Άρα, αυτά όλα δεν μπορεί να μας επαναπαύουν, δεν μπορεί να είμαστε μέσα στην τρελή χαρά και να μιλάμε για come back της ελληνικής οικονομίας, λόγω του Τραμπ και όλων αυτών. Οι ΗΠΑ και ο Τραμπ, θα το ξαναπώ, επειδή το χρησιμοποίησε και ο κ. Τσίπρας, όλο και περισσότερο γίνεται διαβολικός και για το λαό του, τον αμερικάνικο λαό και για τον ελληνικό λαό και για τους λαούς της περιοχής, γιατί γι’ αυτούς όλους ανοίγουν οι πύλες της κόλασης. Ο διαβολικός Τραμπ είναι καλός για τα μονοπώλια των ΗΠΑ, για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, για το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα που υπάρχει στις ΗΠΑ κ.λπ.

- Τώρα, αυτό που ενοχλεί είναι το γεγονός ότι μία κυβέρνηση που δηλώνει αριστερή κυβέρνηση κάνει αυτό το άνοιγμα στις ΗΠΑ;

- Καλά, αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος. Διότι εάν ακούσετε τι έλεγε ο κ. Τσίπρας, πριν ένα χρόνο, πριν την εκλογή του κ. Τραμπ και αμέσως μετά την εκλογή του, πολύ περισσότερο τι έλεγε πριν 3 χρόνια, θα το καταλάβετε αυτό. Και αυτό το αναφέρω σε σχέση με τον ελληνικό λαό, τι εισέπραττε ως θέση του κ. Τσίπρα, ως θέση του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση και μετά που έγινε κυβέρνηση, κι όπως εξελίσσεται σήμερα. Διότι για μας, θα σας το πω καθαρά, για το ΚΚΕ, εγώ επανειλημμένα σας το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια στις διάφορες εκπομπές σας, δεν είχαμε καμία αυταπάτη, καμία προσδοκία, καμία ελπίδα, ότι δεν θα έκανε αυτά που κάνει ο κ. Τσίπρας και άλλα χειρότερα που θα δούμε στο μέλλον. Γιατί οι επιπτώσεις όλων αυτών των πολιτικών, των δεσμεύσεων και των συμφωνιών, θα φανούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

- Τώρα, για να καταλάβω τη θεωρείτε δεξιά κυβέρνηση εσείς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Δηλαδή, για να καταλάβω Γραμματέα, δεν βλέπετε να έχει διαφορές από τις κυβερνήσεις της ΝΔ;

- Για παράδειγμα για να απαντήσω και συγκεκριμένα, με τη στάση που κράτησε στις ΗΠΑ και το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, ο κ. Τσίπρας πρέπει να σας πω ότι ανταποκρίθηκε και με το παραπάνω στις παροτρύνσεις του κ. Μητσοτάκη, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της ΝΔ, όπου του έλεγε «δώσ’ τα όλα, αναβάθμισε τη Σούδα και μάλιστα όχι για 1-2 χρόνια, αλλά για 5ετία τουλάχιστον, δώσε κι άλλα, κάνε δεσμεύσεις, να φέρουν επενδύσεις, να εξοπλιστούμε» κ.λπ. Αυτά όλα και με το παραπάνω τα έκανε ο κ. Τσίπρας.

- Ναι αλλά σήμερα του λέει η ΝΔ ότι δεν πήρε αρκετά ανταλλάγματα για αυτά που έδωσε…

- Σύμφωνοι, εξ ου και η αμηχανία της ΝΔ. Διότι και η ΝΔ δεν απευθυνόταν στον ελληνικό λαό, όταν τα έλεγε αυτά ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόταν κυρίως στις ΗΠΑ, σε μεγάλους επενδυτές, σε μονοπωλιακούς ομίλους…

- Η αλήθεια είναι Γραμματέα ότι ο μόνος που δεν είναι αμήχανος σήμερα, στην πολιτική σκηνή, είναι το ΚΚΕ, γιατί είχε σταθερή θέση για το ζήτημα και πριν και μετά τη συνάντηση.

Τώρα, θέλω να πάμε στο θέμα της οικονομίας. Η κυβέρνηση μιλά για έξοδο από τα μνημόνια το καλοκαίρι, μιλά για επενδύσεις οι οποίες θα έρθουν το επόμενο διάστημα και από τις ΗΠΑ και για αλλαγή σελίδας μετά τον Αύγουστο. Μάλιστα λέει ότι σε αυτή την κατεύθυνση βοηθά και το γεγονός ότι η Λαγκάρντ συμφώνησε να τελειώσει γρήγορα η γ’ αξιολόγηση και να συμπράξει το ΔΝΤ στην ελληνική προσπάθεια για απομείωση του χρέους. Είχαμε και δήλωση Τραμπ θετική για αυτό το θέμα. Τι πιστεύετε;

- Πριν λίγο καιρό έλεγα να κρατάμε μικρό καλάθι σε τέτοιες διακηρύξεις του κ. Τσίπρα, τώρα καταλήγω στο συμπέρασμα -με όλες τις εξελίξεις και όσα έρχονται σιγά-σιγά στο φως της δημοσιότητας, ακόμα και από στατιστικές υπηρεσίες και από οργανισμούς δικούς τους- να μην κρατάμε καθόλου καλάθι. Δεν είναι καλή η κατάσταση, δεν έχει να κάνει αυτό μόνο με την ελληνική οικονομία ή αν θέλετε, να το πω για να είμαι πιο καθαρός, αποκλειστικά μόνο με την πολιτική αυτής της κυβέρνησης -φαντάζομαι ότι κι άλλες κυβέρνησης της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το δρόμο θα πήγαιναν- όμως η ανάκαμψη θα είναι ασθενική, αυτά λένε και τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν. Άλλωστε βρισκόμαστε ακόμα σε ύφεση, η κατάσταση σε ισχυρές οικονομίες δεν είναι καλή. Και από αυτή τη σκοπιά και αυτό που θέτει το ΚΚΕ, το πρωταρχικό δηλαδή ζήτημα είναι ανάπτυξη - επενδύσεις για ποιον, ποιον συμφέρουν, ε, λοιπόν λέμε ότι αυτή η μικρή, η ασθενική ανάκαμψη εάν έρθει, θα αφορά τα κέρδη λίγων.

Δεν θα υπάρξει ανάκαμψη και ανάπτυξη ουσιαστική και πραγματική για τον ελληνικό λαό, γιατί δεν θα μεταφράζεται ούτε σε αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ούτε σε επαναφορά του 13ου - 14ου μισθού, ούτε σε κατώτατο μισθό στα 751 ευρώ και συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να καλύπτουν στοιχειωδώς τις ανάγκες επιβίωσης του ελληνικού λαού, ούτε μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και προσπάθεια εξάλειψης της ανεργίας ούτε κατάργηση της βαριάς φορολογίας ούτε κατάργηση αντεργατικών μέτρων για να μην τα αναλύω όλα ένα-ένα ούτε κατάργηση των μνημονίων. Είμαστε σε μόνιμη επιτροπεία, αυτό θα κρατήσει τουλάχιστον για 50 χρόνια, αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση, κυρίως ο ελληνικός λαός, ο αγώνας του, το κίνημά του και να παλέψει σε άλλη κατεύθυνση. Και πρέπει από αυτή τη σκοπιά να ανασκουμπωθούμε όλοι και οι πολιτικές δυνάμεις, εγώ το λέω πρώτ’ απ’ όλα για το δικό μας κόμμα, το ΚΚΕ, αλλά και τα σωματεία, οι σύλλογοι, οι φορείς του λαϊκού κινήματος. Οι εργαζόμενοι τέλος πάντων που έχουν μάθει σε αυτή τη χώρα και να αντιστέκονται και να παλεύουν τα ζητήματα, να μην υποκύπτουν ούτε σε εκβιασμούς ούτε σε συμβιβασμούς ούτε σε υποχωρήσεις και να αναπτύξουν την πάλη τους για να βγούμε πραγματικά από αυτή την κρίση, αλλά σε όφελος του λαού.

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017

Τσίπρας ο κωλοτουμπάκιας. Η πολιτική του Τράμπ γίνεται για ......καλό!!!!!!!!!!!{ Video}


Μετά το go back Merkel, μετά το Ολαντρέου, τώρα άλλη μια μεγαλοπρεπής κωλοτούμπα με τον Τραμπ.
Για την παλαιότερη δήλωσή του «ελπίζουμε να μην το δούμε αυτό το κακό», που αναφερόταν στην πιθανολογούμενη τότε προεδρία Τραμπ, ρωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου των δύο ηγετών. Η ερώτηση προκάλεσε μειδίαμα αλλά και παρέμβαση του αμερικανού προέδρου.

Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος ρώτησε τον Έλληνα πρωθυπουργό: «Τον Μάρτιο του '16 είχατε πει για την πιθανολογούμενη προεδρία του Τραμπ ότι "ελπίζουμε να μην το δούμε αυτό το κακό". Τώρα μετά την συνάντηση με τον κ. πρόεδρο, αλλάξατε άποψη;».

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέκοψε στο σημείο αυτό, και χαμογελώντας ειρωνικά είπε: «Μακάρι να το ήξερα αυτό πριν την ομιλία μου».

Στη συνέχεια, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε: 

«Διαπίστωσα από τη συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο ότι η προσέγγισή του στα πράγματα ορισμένες φορές και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική, ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά γίνεται για καλό. Οι ΗΠΑ είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητές τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω πως η συνάντηση που είχα μαζί του ήταν εξαιρετικά γόνιμη, δεν αισθάνθηκα ούτε μια στιγμή ότι απειλούμαι. Αντιθέτως αισθάνθηκα ότι υπάρχει μια γόνιμη προοπτική προκειμένου να παραμερίσουμε τις όποιες διαφορές μπορεί να υπάρχουν και να βρούμε το κοινό έδαφος».

Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017

Αλ. Τσίπρας : Είμαι ευτυχής. Τα δώσαμε όλα και ξεπεράσαμε τις..... διαφωνίες μας!!!!!!!!!!!!!


Στη γρήγορη υλοποίηση των 95 αντιλαϊκών προαπαιτούμενων της τρίτης αξιολόγησης επικέντρωσαν τις δηλώσεις τους μετά τη συνάντηση που είχαν στην έδρα του ΔΝΤ, στην Ουάσιγκτον ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας και η επικεφαλής του Ταμείου, Κρ. Λαγκάρντ.

«Συμφωνήσαμε ότι είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών να ολοκληρωθεί έγκαιρα η τρίτη αξιολόγηση, όσο το δυνατόν συντομότερα», ανέφερε ο Αλ. Τσίπρας, εκφράζοντας την αποφασιστικότητα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να προωθήσει έναν ακόμη γύρο σκληρών μέτρων προς όφελος της καπιταλιστικής ανάκαμψης, για να διατηρηθεί το «θετικό μομέντουμ» για την ελληνική οικονομία.

«Όλοι γνωρίζουν ότι στο παρελθόν είχαμε καθυστερήσεις και όλοι γνωρίζουν ότι οφείλονταν σε διαφωνίες μεταξύ των θεσμών. Τώρα είμαι ευτυχής διότι πιστεύω ότι ξεπεράσαμε τις διαφωνίες και όλοι επιθυμούν να είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορη η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως επίτευγμα την υπέρβαση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος για τρία συνεχόμενα χρόνια, ενώ πανηγύρισε ότι «μετά από αρκετά χρόνια οικονομικής ύφεσης η Ελλάδα γυρνάει σελίδα». Μόνο που αυτή η «νέα σελίδα» είναι σπαρμένη με διαδοχικά κύματα αντιλαϊκών μέτρων, όπως καταμαρτυρά η προνομοθέτηση μέτρων για το 2019 και το 2020, καθώς και η διατήρηση του στόχου για υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα έως το 2060.

Από την πλευρά της, η Κρ. Λαγκάρντ αναφέρθηκε στην «αξιοσημείωτη πρόοδο» που έχει επιτευχθεί «στην εφαρμογή των δύσκολων πολιτικών, περιλαμβανομένων και των πρόσφατων συνταξιοδοτικών και φορολογικών μεταρρυθμίσεων».

«Το ΔΝΤ ενέκρινε πρόσφατα, επί της αρχής, μια νέα ρύθμιση για τη στήριξη του προγράμματος πολιτικής της Ελλάδας», είπε, για να προσθέσει ότι η «αποφασιστική» εφαρμογή αυτού του προγράμματος, μαζί με τη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους της Ελλάδας για την «ελάφρυνση» του χρέους, είναι ουσιαστικής σημασίας για την υποστήριξη της Ελλάδας στην επιστροφή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και την πετυχημένη έξοδό της από την επίσημη χρηματοδότηση το επόμενο έτος, το συντομότερο δυνατό. Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός και η ίδια έχουν δεσμευτεί να συνεργαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

πηγή: 902.gr

Καταγγελία: Διώκονται στελέχη του ΚΚΕ επειδή πρωτοστάτησαν στο να μπει φραγμός στη διέλευση, μέσω Ελλάδας, ΝΑΤΟϊκής στρατιωτικής φάλαγγαςΤο ΚΚΕ καταγγέλλει στον ελληνικό λαό την προκλητική και απαράδεκτη κίνηση της Ελληνικής Αστυνομίας να υποβάλλει δικογραφία στην εισαγγελία σε βάρος μελών και στελεχών του ΚΚΕ, μεταξύ των οποίων και το βουλευτή Σάκη Βαρδαλή και τον ευρωβουλευτή Σωτήρη Ζαριανόπουλο, για τη συμμετοχή σε αντιΝΑΤΟϊκή κινητοποίηση στην Κοζάνη, τον Ιούνη του 2017.

Το «παράνομο» για το οποίο διώκονται τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ είναι ο καθ’ όλα δίκαιος αγώνας, ώστε να μην γίνεται η Ελλάδα πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα τα στελέχη του ΚΚΕ διώκονται επειδή πρωτοστάτησαν στο να μπει φραγμός στη διέλευση, μέσω Ελλάδας, ΝΑΤΟϊκής στρατιωτικής φάλαγγας από την Αλβανία προς τη Ρουμανία για τη συμμετοχή στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση Noble Jump. Η κυβέρνηση, με το κλίμα νομιμοφροσύνης προς το ΝΑΤΟ, που καλλιεργεί, έχει μεγάλες ευθύνες για αυτή την εξέλιξη. Φαίνεται ότι το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, με τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει, φέρνει ήδη αποτελέσματα.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα να καταδικάσουν την απαράδεκτη αυτή ενέργεια και να αντιπαλέψουν την εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ στην περιοχή

ΑΘΗΝΑ 16/10/2017                          

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕΚυριακή 15 Οκτωβρίου 2017

Ο '''''''αριστερός'''''''''μάγος, με τα δώρα της καπιταλιστικής ....Αμερικής!!!!!!


Στις ΗΠΑ μεταβαίνει από σήμερα ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας για πενθήμερη επίσκεψη, η οποία αναμένεται να επισφραγίσει τη βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε μία σειρά ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

O Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζ. Πάιατ, μιλώντας στο προσωπικό της βάσης της Σούδας, αποδίδοντας εύσημα στη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, τόνισε πως χάρη στη «στενή συνεργασία» με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και την ελληνική κυβέρνηση, η βάση της Σούδας θα μετατραπεί σε ανώτερο διανομέα υλικοτεχνικής υποστήριξης για άλλες, προκεχωρημένες, μονάδες.

Εκτός από την «γεωστρατηγική θέση» της χώρας, η κυβέρνηση αξιοποιεί ως κράχτη για τους αμερικανικούς ομίλους τα «φιλέτα» του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων και την πάμφθηνη εργασία.

Ο '''''αριστερός'''''' Αλ. Τσίπρας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ο πρόεδρος Τραμπ έχει μακρά πορεία στο χώρο των επιχειρήσεων. Γνωρίζει πότε μια επένδυση μπορεί να είναι επωφελής και πότε όχι. Βλέποντας κάποιος την Ελλάδα σήμερα, νομίζω ότι μπορεί εύκολα να διαγνώσει ότι ανοίγονται μεγάλες επενδυτικές δυνατότητες στους κρίσιμους τομείς της Οικονομίας» και προσθέτει «όποιος εμπιστευτεί την Ελλάδα σήμερα, μπορεί μονάχα να κερδίσει».

Σίγουρα οι επενδυτές που θα έρθουν, θα κερδίσουν δις. Εμείς όμως θα τους δουλεύουμε για ένα πιάτο φαί. 

Θα μας φέρει επιστάτες να μας μαστιγώνουν για να γίνουμε πιο δεκτικοί. 

Θα μας φέρει πράγματα πολλά τα οποία όμως θα μας οδηγούν κατευθείαν στην σκλαβιά, αλλά θα πρέπει να είμαστε και χαρούμενοι γιατί όπως και να το κάνεις δεν θα γυρίσει με άδεια χέρια. 

Θα μας φέρει δώρα πολλά, που όμως θα μας χώνουν ακόμα πιο βαθιά στα σκατά! 

Καλώς να γυρίσει φέρνοντας αντί για την ελπίδα τα σκατά.

Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Γιατί πίνω μπάφους και παίζω PRO με πρόσημο αριστερό!


Που να το φανταστείς ότι οι τύποι που έγιναν κυβέρνηση τάζοντας να σκίσουν τα μνημόνια με έναν νόμο, τώρα με έναν νόμο θα νομιμοποιήσουν τον μπάφο για να πίνεις και για να ξεχνάς τα παλιά μνημόνια που δεν έσκισαν και τα νέα τα χειρότερα που ψήφισαν! Πού να φανταστείς ότι οι σωτήρες με τα κόκκινα βρακιά που θα έφερναν την ελπίδα, όταν μιλούσαν για την ελπίδα εννοούσαν τον μπάφο! Που να φανταστείς ότι η ελπίδα που θα πλημύριζε την χώρα ήταν ο μπάφος που θα καλλιεργείται στα μπαλκόνια για να πίνει ο λαός και να ξεχνά τον πόνο από την βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική που ασκείται!

Τι να πεις και τι ν’ αφήσεις όταν ακούς από αριστερό υφυπουργό να λέει σε συνέντευξή του ότι: «Η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα ότι λόγω του κλίματος και είναι κάπως ξερικό αυτό το φυτό μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη παραγωγή». Μέχρι τώρα ξέραμε ότι τα ξερικά χωράφια βοηθούν την αμπελοκαλλιέργεια όταν τα σταφύλια προορίζονται για κρασί και σταφίδα! Τώρα μάθαμε ότι βοηθούν και την χασισοκαλλιέργεια! Τι να πεις όταν μέσες – άκρες οι απατεώνες οι Συριζαίοι προσπαθούν να κάνουν τον λαό να αποδεχτεί την νομιμοποίηση της καλλιέργειας και της χρήσης της κάνναβης λέγοντάς του ότι θα γίνουμε χώρα παραγωγός και εξαγωγέας για να λύσουμε τα οικονομικά προβλήματα της χώρας παράγοντας τεράστιες ποσότητες κάνναβης! Θα σκορπάμε τον θάνατο στα παιδιά μας και στα παιδιά του κόσμου, αλλά εμείς θα λύσουμε τα προβλήματά μας αφού έχουμε ξερικά χωράφια που βοηθούν στην μεγάλη παραγωγή κάνναβης!

Η «Αριστερά» που θα μας έσωζε σκίζοντας τα μνημόνια και αποκαθιστώντας την αξιοπρέπειά μας, προσφέρεται να μας σώσει κάνοντάς μας χασισοκαλλιεργητές και τσαλαπατώντας την ανθρώπινη υπόστασή μας! Καλλιεργητές του θανάτου θέλει να μας κάνει η αριστερά!

Ποιος να φανταζόταν τότε που η «Αριστερά» ερχόταν κουνιστή και λυγιστή ότι θα καταντούσε τον λαό σε τέτοιο χάλι που να ψάχνει την σωτηρία του στις χασισοκαλλιέργειες και στα τυχερά παιχνίδια! Ένας λαός που θα πίνει μπάφο και θα παίζει PRO με πρόσημο αριστερό! Οι Συριζαίοι επελέγησαν από το μεγάλο κεφάλαιο για να κάνουν ότι βρωμιά δεν μπορούσαν να κάνουν οι προηγούμενοι! Το ερώτημα είναι αν ο λαός θα τους αφήσει να συνεχίσουν αυτήν την όχι απλά βάρβαρη αλλά και συνάμα μιαρότατη αντιλαϊκή πολιτική ή αυτός θα πάρει στα χέρια του την εξουσία στέλνοντας κι αυτούς και τα χασίσια τους στο γέρο διάολο;!

αναδημοσίευση από Αγκίδα
Ραφαήλ Βασιλειάδης

Ο Γιώργος Παπανδρέου θα τιμηθεί με βραβείο για το έργο του στην Ελλάδα. {Video}Με το βραβείο ηγετικής προσφοράς θα τιμηθεί σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος βρίσκεται στις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στο 19ο Συνέδριο της International Leadership Association (ILA).

Ο πρώην Πρωθυπουργός θα τιμηθεί για το έργο του ως πολιτικός και Πρωθυπουργός της Ελλάδας την περίοδο 2009-2011.


Στην ανακοίνωση του το ΚΙΔΗΣΟ αναφέρει: 

Ως πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2009 έως το 2011, ο Γιώργος Παπανδρέου συνειδητοποίησε πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεσαι στην ηγεσία μιας χώρας σε μια ταραχώδη περίοδο. Πολιτικός με πολύχρονη εμπειρία, όταν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2008, ανέλαβε την Πρωθυπουργία, είχε την εντολή αλλά και την αποφασιστικότητα να αυξήσει τη διαφάνεια και να μειώσει τη διαφθορά στην ελληνική διοίκηση καθώς και τη βούληση να εργαστεί για τον εξανθρωπισμό της παγκοσμιοποίησης και τις οικονομικές της επιπτώσεις στους Έλληνες πολίτες.

Αντιμέτωπος με την πίεση του χρόνου και των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών, πήρε τη δύσκολη απόφαση να προχωρήσει σε προγράμματα λιτότητας και περικοπών στο πλαίσιο της Ευρωζώνης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε.

Το ιστολόγιο bellos blogspot.com εκφράζουν απολύτως οι αναρτήσεις που αναφέρουν την υπογραφή bellosblog. Αναρτήσεις άλλων ή αναδημοσιεύσεις ή σχόλια που δημοσιεύονται σ'αυτό το ιστολόγιο, εκφράζουν αυτούς που τα υπογράφουν και όχι απαραίτητα το bellosblog