..

Kαι μεις τι περιμένουμε. Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα μας κάνουν; Οι αχόρταγοι κάτι θα μας δώσουν; Ότι οι λύκοι θα μας ταϊσουνε αντί να μας καταβροχθίσουν; Ότι από φιλία θα μας προσκαλέσει η τίγρης να της βγάλουμε τα δόντια; Τέτοια περιμένουμε; (Μπ. Μπρεχτ)

Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, κατέθεσε τροπολογίες στο νομοσχέδιο «για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης»Τροπολογίες για την πραγματική ανακούφιση του λαού

Κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο «για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης»
Οπως είχε προαναγγελθεί από το ΚΚΕ, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κόμματος κατέθεσε χτες τέσσερις Τροπολογίες - Προσθήκες για την πραγματική ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών, των ανέργων. Οι τροπολογίες του ΚΚΕ κατατέθηκαν στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», το οποίο θα μπει στην Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη 17/3.

Συγκεκριμένα, οι τροπολογίες αφορούν:
1) Τη διαγραφή οφειλών των οικογενειών που ζουν σε συνθήκες φτώχειας, προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση της μηνιαίας δωρεάν παροχής ρεύματος.

2) Την παροχή δωρεάν και πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης προς όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

3) Την παροχή ενός γεύματος ημερησίως στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

4) Τη διαγραφή χρεών των σχολικών επιτροπών και των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, θέρμανση).


Για τη διαγραφή οφειλών προς επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και αύξηση της δωρεάν παροχής ρεύματος
Η Αιτιολογική Εκθεση της τροπολογίας - προσθήκης

Η έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για την ενεργειακή κατανάλωση νοικοκυριών τη περίοδο 2011-2010 τοποθετεί τη μέση ενεργειακή κατανάλωση, συνυπολογίζοντας όλες τις μορφές ενέργειας, ανά νοικοκυριό στις 14.000 kwh ετησίως. Η έκθεση, μάλιστα, υποεκτιμά σαφώς την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη νοικοκυριών, σε λιγότερες από 200kwh ετησίως (1,3% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης). Ωστόσο, λαμβάνουμε την εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ ως βάση υπολογισμού.
Για τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης, που αντικειμενικά δε διαθέτουν οικονομικούς πόρους για αγορά ενεργειακών πόρων, η ενεργειακή κατανάλωσή τους θα προέρχεται αποκλειστικά από ηλεκτρική ενέργεια. Για το λόγο αυτό, η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς τα νοικοκυριά αυτά πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% της μέσης ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης.
Εξάλλου, την τελευταία περίοδο, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τους λαϊκούς καταναλωτές γνώρισαν απανωτές, σημαντικές αυξήσεις, που έχουν καταστήσει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε πανάκριβη πολυτέλεια. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, νοικοκυριά που διαβιούν κάτω απ' το όριο της φτώχειας έχουν συσσωρεύσει σημαντικές οφειλές προς τη ΔΕΗ ΑΕ. Επιπρόσθετα, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνονται με μια σειρά από πρόσθετα τέλη που, σε τελευταία ανάλυση, εκπορεύονται από την ίδια την απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Το άρθρο της τροπολογίας - προσθήκης
Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ
1. Για τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, όπως αυτή ορίζεται, επανασυνδέεται άμεσα και χωρίς καμία επιβάρυνση η διακοπείσα παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, με διαγραφή του συνόλου των οφειλών προς τις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Για όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το επίσημο όριο φτώχειας γίνεται άμεση και ατελής επανασύνδεση του ρεύματος με διαγραφή του 50% των ληξιπρόθεσμων οφειλών και άτοκη καταβολή των υπόλοιπων σε 100 μηνιαίες δόσεις.
2. Για τα νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται δωρεάν μηνιαίως το ποσό των 600kwh ηλεκτρικής ενέργειας. Για όλα τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το επίσημο όριο φτώχειας, παρέχεται δωρεάν μηνιαίως το ποσό των 300kwh ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι των ως άνω καταναλώσεων, τα νοικοκυριά απαλλάσσονται από κάθε είδους πληρωμή προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.
3. Για καταναλώσεις που υπερβαίνουν τις προαναφερθείσες, τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας μειώνονται στο μικρότερο ποσό, ανάμεσα στα σημερινά επίπεδα και στα επίπεδα που είχαν το 2009.
4. Ολα τα νοικοκυριά κάτω από το επίσημο επίπεδο φτώχειας απαλλάσσονται απ' την καταβολή τελών υπέρ τρίτων, μη εξαιρετέων των κάτωθι τελών: ΕΦΚ, ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 50/00, ΕΤΜΕΑΡ, Δημοτικά Τέλη, Δημοτικοί Φόροι, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και ΝΕΡΙΤ.


Για την παροχή δωρεάν και πλήρους ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης
Η Αιτιολογική Εκθεση της τροπολογίας - προσθήκης

Το δικαίωμα στην πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη πρέπει να καλύπτει όλο το λαό και να παρέχεται χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Η ρύθμιση αυτή γίνεται ακόμη πιο επιτακτική στις σημερινές συνθήκες, με το 1,5 και πλέον εκατομμύρια ανέργους. Σε συνθήκες που χιλιάδες μισθωτοί αδυνατούν να καλύψουν και αυτήν την προϋπόθεση των 50 τουλάχιστον ενσήμων που πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος, προκειμένου να έχει δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αυτή ως προσωρινή μόνον μέχρι τις 29/2/2016. Είναι γνωστό ότι με βάση την ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, η οποία δεν καταργείται με το παρόν σχέδιο νόμου, προϋπόθεση για να δικαιούται ο μισθωτός ιατροφαρμακευτική περίθαλψη είναι πλέον να έχει κατά το προηγούμενο έτος τουλάχιστον 100 ένσημα.
Είναι ακόμη γνωστό ότι χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, αγρότες, επιστήμονες αδυνατούν να πληρώσουν ή και να ρυθμίσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και αυτοί μένουν ακάλυπτοι. Η ρύθμιση που προβλέπεται στο άρθρο 30 του παρόντος είναι μόνον προσωρινή, ισχύει μόνον μέχρι 29/2/2016. Και αυτή πάλι θα ισχύει με την προϋπόθεση της προηγούμενης ρύθμισης των οφειλών και της τήρησής της. Αρα και πάλι θα μείνουν χιλιάδες ακάλυπτοι.
Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν την αναγκαιότητα αποσύνδεσης των παροχών Υγείας - Πρόνοιας από την ασφαλιστική κατάσταση και την κατάργηση των εισφορών των ασφαλισμένων στον κλάδο Υγείας.
Για τους λόγους αυτούς, η ΚΟ του ΚΚΕ προτείνει την παρακάτω τροπολογία - προσθήκη.
Το άρθρο της τροπολογίας - προσθήκης
Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ
Οι ασφαλισμένοι σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τα προστατευόμενα μέλη της οικογενείας τους δικαιούνται χωρίς όρους και προϋποθέσεις πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.
Στην παραπάνω ρύθμιση για πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη υπάγονται και όσοι για οποιονδήποτε λόγο είναι ανασφάλιστοι.


Για την παροχή ημερήσιου γεύματος στους μαθητές
Η Αιτιολογική Εκθεση της τροπολογίας - προσθήκης

Σήμερα, όλα τα στοιχεία και μια σειρά από μελετητικοί φορείς επιβεβαιώνουν ότι ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού διαρκώς μεγεθύνεται. Η UNICEF καταγράφει τον αριθμό αυτών των παιδιών για τη χώρα μας περίπου στις 700.000 (δηλαδή το 35,5% του μαθητικού πληθυσμού), και αυτό επιβεβαιώνεται και από την ΕΛΣΤΑΤ και την έρευνα που διενεργήθηκε με θέμα «Συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα», η οποία έκανε την καταγραφή μέχρι το 2013 και σύμφωνα με αυτή, η ηλικιακή ομάδα από τα 0-17 έτη έχει υλικές στερήσεις έως 37,3%. Στις υλικές στερήσεις συμπεριλαμβάνεται και η διατροφή που περιλαμβάνει κρέας, ψάρι και λαχανικά. Μέγεθος και αριθμός που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι με το βάθεμα της καπιταλιστικής κρίσης εκτινάχθηκε, καθώς έχουν επιδεινωθεί οι συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων. Αν συνυπολογίσουμε ότι το δείγμα και αυτά τα ποσοστά έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα σημαίνει ότι σε επιβαρυμένες περιοχές, λαϊκές, εργατικές, με υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας, το νούμερο αυτό είναι τραγικά μεγαλύτερο.
Το άρθρο της τροπολογίας - προσθήκης
Προστίθεται άρθρο ως ακολούθως:

ΑΡΘΡΟ
Σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχεται ένα δωρεάν γεύμα ημερησίως στο σχολείο με δαπάνη του κρατικού προϋπολογισμού.

πηγη:ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε.

Το ιστολόγιο bellos blogspot.com εκφράζουν απολύτως οι αναρτήσεις που αναφέρουν την υπογραφή bellosblog. Αναρτήσεις άλλων ή αναδημοσιεύσεις ή σχόλια που δημοσιεύονται σ'αυτό το ιστολόγιο, εκφράζουν αυτούς που τα υπογράφουν και όχι απαραίτητα το bellosblog