..

Kαι μεις τι περιμένουμε. Ότι οι κουφοί παραχωρήσεις θα μας κάνουν; Οι αχόρταγοι κάτι θα μας δώσουν; Ότι οι λύκοι θα μας ταϊσουνε αντί να μας καταβροχθίσουν; Ότι από φιλία θα μας προσκαλέσει η τίγρης να της βγάλουμε τα δόντια; Τέτοια περιμένουμε; (Μπ. Μπρεχτ)

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Όχι υποστήριξη της ΕΣΣΔ στον «Γερμανορωσσικόν πόλεμον»!!!!!!

Το έγγραφο που παρουσιάζουμε δείχνει τον πραγματικό χαρακτήρα των δοσιλογικών κυβερνήσεων που σχηματίστηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής στη χώρα μας. Πρόκειται για έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας με το οποίο γίνεται αναφορά εναντίον εκείνων των υπαλλήλων που υποστηρίζουν την νίκη της ΕΣΣΔ, μετά την έναρξη του πολέμου με την Χιτλερική Γερμανία:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: «Όχι υποστήριξη της ΕΣΣΔ στον «Γερμανορωσσικόν πόλεμον»!

«‘Ελληνική Πολιτεία
Υπουργείον γεωργίας
Υπηρεσία Διοικητικού
Τμήμα Προσωπικού
Εν Αθήναις τη 5-8-1941
Εμπιστευτική
ΠΡΟΣ
1.Τας Διευθύνσεις, Τμήμα και Γραφεία
Παρ’ ημίν
2.Απάσας τας υφ’ ημάς Αρχάς
Περιήλθεν εις γνώσιν τόσον ημών όσον και του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως ότι αι Αρχαί Κατοχής έχουσι και περισυλλέγουσι στοιχεία, καθ’ α υπάλληλοι εξεδήλωσαν υπέρ της επικρατήσεως του Κομμουνισμού κατά τον διεξαγόμενον Γερμανορωσσικόν Πόλεμον. Κρίνομεν περιττόν να τονίσωμεν τους κινδύνους, οίτινες επαπειλούσιν του υπαλλήλους τούτους.
Εκ του λυπηρού γεγονότος όμως τούτου αγόμεθα εις το συμπέρασμα, ότι υπάλληλοι τινές πλανώνται οικτρώς ελαυνόμενοι από ρομαντισμόν και αισθηματολογίαν χωρίς να προσφεύγωσι εις την λογικήν και την σκληράν πραγματικότητα. Ανεξαρτήτως τούτων, πάντες οι Ελληνες και επομένως και οι υπάλληλοι εις την κατάστασιν εις η ευρέθη η Ελλάς έχουσιν υποχρέωσιν να τηρήσωσι την Εθνικήν ενότητα και συνεκτικότητα των, να επιδείξουσι αξιοπρέπειαν και να διατηρώσι τα Πάτρια.
Οι υπάλληλοι έχουσι υποχρέωσιν να εξυπηρετώσι τον Ελληνικόν λαόν νομίμως, να διαφωτίζωσι και καθοδηγώσι το περιβάλλον των, να επιδεικνύουν ψυχραιμίαν, ηρεμίαν και πίστιν επί το μέλλον και να αξιώσι όπως και ο λαός εκπληροί τα καθήκοντά του.
Δεν είναι επιτρεπτόν ούτε νοητόν οι υπάλληλοι να γίνωνται φορείς διαδόσεων και αφορμήν ανησυχιών, διότι ούτοι θεωρούνται και πρέπει να είναι το βάθρον του Κράτους και η προσωποποίησις της υψηλοφροσύνης. Υπάλληλοι με ταπεινά ελατήρια και νοσηράς σκέψεις δέον να εξοβελίζωνται, ίνα ο υπαλληλικός κόσμος εξυψωθή εις το προσήκον ύψος, εις το οποίον τον θέλει το Κράτος.

Οι Υπάλληλοι δέον να πιστεύουν εις το μέλλον του Εθνους, χωρίς να διανοώνται να στρέφωνται καθ’ οιουδήποτε, διότι θα εκτιμηθούν και ο βαθμός του πνεύματος αυτοθυσίας που επεδείχθη και ο βαθμός του πολιτισμού μας και τα δικαιώματα της υπερόχου φυλής μας. Ας παραδειγματισθούν πάντες από το γεγονός ότι ξένοι καθηγηταί Πανεπιστημίου, αξιωματικοί και υπάλληλοι δια να εξυπηρετήσουν το Έθνος των εδέχθησαν και απεστάλησαν ως διερμηνείς, ως διδάσκαλοι χωρίων και ακόμη ως γυρολόγοι προφανώς με την αρχήν «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».
(Δημοσιεύτηκε στην έντυπη μορφή της «ΑΛΛΗΣ ΑΠΟΨΗΣ»)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ορισμένα αναρτώμενα απο το διαδίκτυο, κείμενα ή εικόνες (με σχετική σημείωση της πηγής) θεωρούμε οτι είναι δημόσια. Αν υπάρχουν δικαιώματα, παρακαλούμε ενημερώστε μας για να τα αφαιρέσουμε.

Το ιστολόγιο bellos blogspot.com εκφράζουν απολύτως οι αναρτήσεις που αναφέρουν την υπογραφή bellosblog. Αναρτήσεις άλλων ή αναδημοσιεύσεις ή σχόλια που δημοσιεύονται σ'αυτό το ιστολόγιο, εκφράζουν αυτούς που τα υπογράφουν και όχι απαραίτητα το bellosblog